Laatste nieuwsberichten
19 mei 2017

De regering Michel is halfweg. Veel bakte ze er tot hiertoe niet van. Ze verdient een slecht rapport. Maar ze kan zich nog herpakken. Zet daarom jouw handtekening onder het groot rapport van de regering Michel. Het rapport wordt uitgereikt door ...


Onderteken het groot rapport van de Regering Michel
18 mei 2017

Op dit ogenblik tellen de studiejaren van het onderwijspersoneel in de meeste gevallen mee voor de berekening van het pensioenbedrag. De federale regering heeft een wetsontwerp klaar dat dit nog steeds mogelijk maakt. Het grote verschil met de ...


Afschaffing gratis diplomabonificatie uitgesteld
18 mei 2017

De onderwijsvakbonden hebben in een gemeenschappelijke persmededeling gereageerd na het beëindigen van het overleg over het ondersteuningsmodel. Minister Crevits heeft enigszins de grote ongerustheid bij het personeel van het buitengewoon ...


Reactie onderwijsvakbonden na einde overleg over ondersteuningsmodel
15 mei 2017

Op vrijdag 12 mei hechtte de Vlaamse Regering haar eerste principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het deeltijds kunstonderwijs. Met dit niveaudecreet wil de Vlaamse Regering voor het deeltijds kunstonderwijs drie ambities ...


Eerste stappen decreet DKO
Meer nieuws
Brandpunt
Brandpunt mei 2017
1 mei 2017
Brandpunt mei 2017

In het achtste nummer van Brandpunt gaan we onder andere dieper in op een studie over de taakbelasting van de leraar in 2000, kijken we even over de grens naar de onderwijshervormingen in de Franse gemeenschap en nemen je mee naar TSM Mechelen, een school die ook deelneemt aan het proefproject Duaal leren. Veel leesplezier!


Brandpunt mei 2017
 
Onze website maakt gebruik van cookies.