header

ACV & FCSOD

COC, deel van ACV

COC is één van de beroepscentrales van het Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV) en maakt deel uit van de Federatie van de Christelijke Syndicaten van de Openbare Diensten (FCSOD). COC is ook op internationaal vlak actief, namelijk als lid van het Europees en Wereldvakverbond van het Onderwijspersoneel (EVO en WVOP). Zo proberen we onze doelstellingen ook op interprofessioneel, intersectoraal, Europees en wereldvlak te verwezenlijken.

De binding met het ACV is enorm belangrijk. Het is immers een illusie te denken dat een beroepscentrale in haar eentje de onderwijsoverschrijdende problemen de baas kan. Als onderdeel van de grootste vakbond van België, kunnen we onze vertegenwoordiging opeisen in diverse organen. Een lid van COC is dus ook automatisch lid van het ACV. Dat heeft tot gevolg dat onze leden ook een beroep kunnen doen op de dienstencentra van het ACV. Gelet op het specifieke karakter van de onderwijswetgeving zal dit meestal het geval zijn bij problemen rond werkloosheid en bij de uitbetaling van een stakingsvergoeding.

COC, deel van FCSOD

Samen met de andere centrales van de Openbare Diensten vormt COC de FCSOD. Op die manier zijn wij representatief voor de openbare sector en kan de overheid niet aan ons voorbij als zij beslissingen wil nemen. De inkapseling in de FCSOD is belangrijk omwille van de pensioenwetgeving en de intersectorale cao's. Een onderwijscentrale zou in haar eentje nooit zoveel druk kunnen uitoefenen op bijvoorbeeld de minister van Pensioenen. Dit kan alleen in samenwerking met de andere centrales van Openbare Diensten. 
Onze website maakt gebruik van cookies.