header

Begeleiding Arbeidswelzijn

Met vragen over arbeidswelzijn (veiligheid, gezondheid, psychosociale aspecten …) en de Comités bevoegd voor arbeidswelzijn (CPBW, BC, ABOC, TC, HOC, …) kan je terecht bij onze begeleider arbeidswelzijn, Jos Wouters

Jos  Wouters
Jos Wouters
02 244 36 81

     

  
Onze website maakt gebruik van cookies.