header

Begeleiding kleinere onderwijssectoren

De provinciale vrijgestelden staan in voor de begeleiding van de inspraakorganen van de KLEINERE ONDERWIJSSECTOREN. Zij worden hierin bijgestaan door Katrien Verstraeten (deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en basiseducatie) en Marina De Pauw (centra voor leerlingenbegeleiding, basisonderwijs en buitengewoon onderwijs).

Marina De Pauw
Marina De Pauw
02 244 36 84


 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.