header

Wat is de ledenbijdrage?

Ledenbijdrage 2018

 

Leden met een opdracht groter dan de helft van een volledigeopdracht en leden met een halftijdse loopbaanonderbreking € 184.92
Leden met een opdracht gelijk aan of kleiner dan de helft van een volledige opdracht € 123.24
Leden jonger dan 25 jaar op voorwaarde dat ze afstuderen in 2018 Gratis (tot eind december 2018)
Leden met uitsluitend een uitkering (volledig werklozen metuitkering, volledige loopbaanonderbreking...) € 104.88
Leden met een inkomen uitsluitend voortvloeiend uit een pensioen of een wachtgeld ten gevolge van een TBS voorafgaandaan het rustpensioen € 61.68
Leden zonder inkomen € 36.96

ACV GO: jongeren onder 25 jaar gedurende maximaal één jaar

€ 120

  
Onze website maakt gebruik van cookies.