header

Wat is de ledenbijdrage?

Ledenbijdrage 2017

 

Leden met een opdracht groter dan de helft van een volledigeopdracht en leden met een halftijdse loopbaanonderbreking € 181.80
Leden met een opdracht gelijk aan of kleiner dan de helft vaneen volledige opdracht € 121.20
Leden jonger dan 25 jaar op voorwaarde dat ze afstuderen in 2017 Gratis (tot eind december 2017)
Leden met uitsluitend een uitkering (volledig werklozen metuitkering, volledige loopbaanonderbreking...) € 103.08
Leden met een inkomen uitsluitend voortvloeiend uit een pensioen of een wachtgeld ten gevolge van een TBS voorafgaandaan het rustpensioen € 60.60
Leden zonder inkomen € 36.36

ACV GO: jongeren onder 25 jaar gedurende maximaal één jaar

€ 10 per maand

  
Onze website maakt gebruik van cookies.