header

Wat is de ledenbijdrage?

Ledenbijdrage 2019

 

Leden met een opdracht groter dan de helft van een volledigeopdracht en leden met een halftijdse loopbaanonderbreking € 193,32
Leden met een opdracht gelijk aan of kleiner dan de helft van een volledige opdracht € 129,48
Leden jonger dan 25 jaar op voorwaarde dat ze afstuderen in 2019 Gratis (tot eind december 2019)
Leden met uitsluitend een uitkering (volledig werklozen metuitkering, volledige loopbaanonderbreking...) € 111,12
Leden met een inkomen uitsluitend voortvloeiend uit een pensioen of een wachtgeld ten gevolge van een TBS voorafgaandaan het rustpensioen € 66,12
Leden zonder inkomen € 41,40

ACV GO: jongeren onder 25 jaar gedurende maximaal één jaar

€ 120

  
Onze website maakt gebruik van cookies.