header

Hoe lid worden?

Om lid te worden, moet je je inschrijven. Dat kan ofwel via een inschrijvingsformulier dat je kan krijgen van je vakbondsafgevaardigde, op het provinciaal secretariaat of bij de ledenadministratie. Je kan je ook online inschrijven.

Ja, ik wil me inschrijven als COC-lid

Nadat COC jouw inschrijvingsformulier heeft ontvangen, zal je van de ledenadministratie een overschrijvingsformulier ontvangen. Je bent pas lid nadat wij je bijdrage hebben ontvangen. Gelieve je ledenbijdrage alleen te betalen met het overschrijvingsformulier dat je van COC ontvangt.

De betaling van de ledenbijdrage kan op twee manieren gebeuren: ofwel door een overschrijving van het totale bedrag ofwel door middel van domiciliëring.

Opgelet! Was je al eerder lid van COC? Dan kan je niet online inschrijven via het formulier. Neem contact op met onze ledenadministratie om je lidmaatschap te vernieuwen: coc.ledenadministratie@acv-csc.be

Betaling met een overschrijvingsformulier

Als je kiest voor een overschrijving, ontvang je rond eind november, begin december een overschrijvingsformulier. In de begeleidende brief worden de verschillende bijdragen vermeld. Je betaalt dan de bijdrage die overeenstemt met je situatie op 1 januari. Wij vragen met aandrang ook ineens het bedrag over te schrijven voor een volledig jaar en geen deel hiervan. Als je een afwijkend bedrag betaalt, brengt dat immers niet alleen veel manueel werk met zich mee, maar de kans is dan ook groot dat deze bijdrage alleen maar geboekt wordt voor een gedeelte van het jaar. Je zou dan kunnen denken dat je nog lid bent van COC, terwijl dat niet meer zo is.

Betaling met een domiciliëringsopdracht

Als je je bijdrage betaalt met domiciliëring, betaal je je ledenbijdrage maandelijks in schijfjes. Als je kiest voor deze methode, vragen we je wel de ledenadministratie te verwittigen als er iets verandert in je situatie. Deze wijziging kan immers een aanpassing van de ledenbijdrage meebrengen en dit zowel in min als in plus.

Gelieve er rekening mee te houden dat vanaf 1 februari 2014 de banken niet meer verantwoordelijk zijn voor het beheer van de domiciliëringen.Dat heeft tot gevolg dat er vanaf 1 december 2013 een overgangsperiode van start is gegaan. Leden die op het inschrijvingsformulier aanduiden dat ze de bijdrage per domiciliëring willen betalen, zullen van COC een aanvraagformulier ontvangen dat ze moeten ondertekenen en terugsturen naar COC.

Betaling van de juiste ledenbijdrage

Elk jaar stellen wij vast dat een behoorlijk aantal leden niet de juiste ledenbijdrage betaalt. Meestal komt dit tot uiting bij het behandelen van klachten, bij het betalen van de stakingsvergoeding of de vakbondspremie en bij het behandelen van juridische dossiers. In veel gevallen leidt dit tot minder aangename correspondentie. In dit geval is het dan ook niet evident dat leden krijgen waarop ze recht zouden gehad hebben als zij wél de juiste ledenbijdrage hadden betaald. 
Onze website maakt gebruik van cookies.