header

Juridische dienst

De juridische dienst geeft advies over de toepassing van de onderwijswetgeving en helpt de leden bij de verdediging van hun belangen in de organen waar ze deze belangen moeten verdedigen, zoals Kamer of Raad van Beroep, Paritaire Comités, Raad van State, Arbeidsrechtbank... Maar concrete rechtsbijstand voor rechtbanken of de Raad van State gebeurt alleen nadat het Nationaal Dagelijks Bestuur het licht hiervoor op groen heeft gezet. Dat betekent dat we pas naar de rechtbank stappen als alle andere pogingen om een oplossing te verkrijgen, faalden en als er een echte kans op slagen bestaat. Onze juristen zijn Tina Cornelis, Marijke Sijmons, Astrid Moehlig en Stijn Van Der Hoeven.

Ook bij juridische problemen is het provinciaal secretariaat je eerste contactpunt. Als je bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een tuchtonderzoek, word je plaatselijk bijgestaan door de provinciale vrijgestelden.

Tina Cornelis
Tina Cornelis
02 244 37 71

Astrid Moehlig
Astrid Moehlig
02 244 37 71


 

 

Marijke  Sijmons
Marijke Sijmons
02 244 37 71


 


 
Onze website maakt gebruik van cookies.