header

Bestuursorganen

COC verdedigt de belangen van haar leden. Om dat op de meest adequate manier te kunnen doen, is COC niet alleen nationaal georganiseerd, maar ook plaatselijk en provinciaal. Op nationaal vlak zijn er de verschillende comités die sectorgebonden of sectoroverschrijdende materies opvolgen. Daarbuiten zijn er nog de nationale kamers voor de verschillende netten. Op provinciaal vlak zijn er de provinciale comités. Die zijn bevoegd voor provinciegebonden aangelegenheden. 
Onze website maakt gebruik van cookies.