header

Provinciaal bestuur

De provinciale werking van COC is in handen van het provinciaal comité. Het provinciaal comité bestaat uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs, het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de gepensioneerden. De wijze waarop het provinciaal comité wordt samengesteld, wordt beschreven in art. 20 van onze statuten. De taak en de bevoegdheden van het provinciaal comité vindt men terug in art. 21. Het provinciaal comité wordt geleid door het provinciaal bestuur.
Als je wil weten wie namens jouw sector in het provinciaal comité zit, dan neem je best contact op met het provinciaal secretariaat.

Antwerpen

Voorzitter:
Mia Michiels

Ondervoorzitter:
Wim Plas

Secretaris:
Hugo Van Dingenen

Limburg

Voorzitter: 
Bjorn Swijsen

Ondervoorzitter:
Roger Buntinx

Secretaris:
Karina Vanheusden

Vlaams-Brabant

Voorzitter:
Jan Goossens

Ondervoorzitter:
Tinne Van Dijck

Secretaris:
Wim Van Avondt

Oost-Vlaanderen

Voorzitter:
Rik Waumans

Ondervoorzitter:
Peter Bruyneel

Secretaris:
Ferdinand Cobbaut

West-Vlaanderen

Voorzitter:
Henk Van Den Berghe

Ondervoorzitter:
Viviane Janssens

Secretaris:
Geert Mergaert 
Onze website maakt gebruik van cookies.