header

Provinciaal bestuur

De provinciale werking van COC is in handen van het provinciaal comité. Het provinciaal comité bestaat uit vertegenwoordigers van het basisonderwijs, het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs, het hoger onderwijs, het volwassenenonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de gepensioneerden. De wijze waarop het provinciaal comité wordt samengesteld, wordt beschreven in art. 20 van onze statuten. De taak en de bevoegdheden van het provinciaal comité vindt men terug in art. 21. Het provinciaal comité wordt geleid door het provinciaal bestuur.
Als je wil weten wie namens jouw sector in het provinciaal comité zit, dan neem je best contact op met het provinciaal secretariaat.

Antwerpen

Voorzitter:
Mia Michiels, mia_michiels@hotmail.com

Ondervoorzitter:
Wim Plas, wim.plas@pandora.be

Secretaris:
Hugo Van Dingenen, hugo.vandingenen@scarlet.be

Limburg

Voorzitter: 
Bjorn Swijsen, swijsenbjorn@msn.com

Ondervoorzitter:
Roger Buntinx, roger.buntinx@telenet.be

Secretaris:
Karina Vanheusden, karinavanheusden@hotmail.com

Vlaams-Brabant

Voorzitter:
Jan Goossens, jan.goossens@odisee.be

Ondervoorzitter:
Tinne Van Dijck, tinnevdyck@hotmail.com

Secretaris:
Wim Van Avondt, w.vanavondt@skynet.be

Oost-Vlaanderen

Voorzitter:
Rik Waumans, waumans.rik@skynet.be

Ondervoorzitter:
Peter Bruyneel, bruyneelpeter@yahoo.co.uk

Secretaris:
Ferdinand Cobbaut, fcobbaut@scarlet.be

West-Vlaanderen

Voorzitter:
Henk Van Den Berghe, henkvandenberghe@hotmail.com

Ondervoorzitter:
Viviane Janssens, viviane.janssens@howest.be

Secretaris:
Geert Mergaert, geert.mergaert@skynet.be 
Onze website maakt gebruik van cookies.