header

Statuten

De werking van COC is vastgelegd in de statuten. De principes raken iedere militant. Enkele voorbeelden: zijn beide geslachten voldoende vertegenwoordigd op elk echelon? Wie kan vakbondsafgevaardigde worden? Zijn er onverenigbaarheden? Hoe komt COC tot een standpunt? Hoe worden vakbondsafgevaardigden betrokken bij de besluitvorming? Hoe wordt tot actie beslist en wie beslist daarover? Wat is de taak van het Congres en wanneer wordt het samengeroepen?

De antwoorden op deze en veel andere vragen vind je in de statuten. De eerste statuten dateerden van de stichting van COC in 1993. In oktober 2003 en oktober 2008 werden ze aangepast aan de gewijzigde inzichten en het gewijzigde onderwijslandschap.

Statuten van de christelijke onderwijscentrale 
Onze website maakt gebruik van cookies.