header

Vormingsdienst

In het kader van de lokale autonomie heeft de Vlaamse regering in het verleden verschillende bevoegdheden van het centrale niveau overgedragen naar het lokale niveau.

In het gesubsidieerd onderwijs werden participatieraden opgericht, in het gesubsidieerd vrij onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding lokale onderhandelingscomités en dit zowel op het niveau van de school of het centrum als op het niveau van de scholengemeenschap. Daarnaast is er in veel instellingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs ook een comité voor preventie en bescherming op het werk of een ondernemingsraad. In het gesubsidieerd officieel onderwijs en het gemeenschapsonderwijs is de tegenhanger van het lokaal onderhandelingscomité het basisoverlegcomité. Dat laatste comité vervult daar ook de opdrachten van het comité voor preventie en bescherming.

Omdat de personeelsleden op het lokale niveau er niet alleen voor mogen staan, heeft COC een vormingsdienst. Deze dienst heeft als opdracht de leden van de lokale overleg- en onderhandelingscomités te vormen en te begeleiden. Afgevaardigden van deze comités kunnen altijd beroep doen op deze dienst.

 

 


     


 
Onze website maakt gebruik van cookies.