header

Wat doen wij?

COC behartigt de belangen van:

 • de actieve personeelsleden uit:
  • het onderwijs
  • de centra voor leerlingenbegeleiding
  • de internaten
  • de opvangcentra
  • de kinderdagverblijven
  • de inspectie- en begeleidingsdiensten
 • om het even in welke categorie, op welk niveau of in welk onderwijsnet ze tewerkgesteld zijn

 • de personeelsleden die uit hoofde van één van de voormelde beroepsactiviteiten een overheidspensioen genieten of die op zo’n pensioen aanspraak kunnen maken
 • de werkzoekenden die een opdracht in 'het onderwijs' (zie actieve personeelsleden) beogen
 • de studenten die zich voorbereiden op een hierboven aangegeven opdracht


Enkele uitzonderingen:

 • de personeelsleden in het gesubsidieerd gewoon en buitengewoon kleuter-, lager- en basisonderwijs. Hun belangen worden behartigd door onze zustercentrale COV (Christelijk Onderwijzersverbond).
 • de personeelsleden van de universiteiten. Zij vallen onder ofwel de LBC (Landelijke Bediendencentrale) of ACV - Openbare Diensten al naargelang het een vrije universiteit betreft of niet.
 • het arbeiderspersoneel in de instellingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs. Hun belangen worden behartigd door ACV - Voeding en Diensten.
 • het arbeiderspersoneel in de instellingen van het gesubsidieerd officieel onderwijs (provincies, steden en gemeenten). Hun belangen worden behartigd door ACV - Openbare Diensten.


 
Onze website maakt gebruik van cookies.