header

Waarom lid worden?

Bijstand en informatie

Als lid van COC kan je een beroep doen op verschillende diensten van COC om bijstand of informatie te verkrijgen.

Eerst en vooral kan je terecht bij onze meer dan 2.000 vakbondsafgevaardigden.

Kunnen zij je niet verder helpen (of is er geen VA in jouw school of centrum), dan kan je altijd terecht in het provinciaal secretariaat van jouw provincie: telefonisch, per e-mail of via een persoonlijk onderhoud, eventueel op afspraak. Waar en wanneer je terecht kan voor dit provinciaal dienstbetoon, vind je in de rubriek ‘Kunnen wij je helpen’.

In erg specifieke gevallen zal het provinciaal kantoor een beroep doen op onze nationale diensten, zie daarvoor de rubriek ‘Wat doen wij?’.

Je kan ook gebruik maken van de specifieke diensten van het ACV. Op deze diensten doen onderwijsmensen vooral een beroep bij werkloosheidsproblemen. Voor meer informatie over de dienstverlening van het ACV kan je terecht op de website van het ACV: www.acv-csc.be.

Brandpunt en brochures

Als COC-lid ontvang je tienmaal per jaar ons tijdschrift Brandpunt en kan je onze informatiebrochures aanvragen. Meer informatie hierover vind je in de rubriek ‘Wat zoek je?’.

Als je wil weten hoe Brandpunt eruit ziet, klik dan even hier.

Andere voordelen

Als lid van COC heb je ook recht op:

Een stakingsvergoeding  
Hoewel COC het stakingswapen voorzichtig hanteert, is het toch handig te weten dat bij staking de Centrale Weerstandskas van het ACV een tegemoetkoming uitkeert voor het loonverlies en dit in de vorm van een stakingsvergoeding. Deze vergoeding verschilt naargelang van de grootte van de ledenbijdrage. Voor personeelsleden die de volledige ledenbijdrage betalen, bedraagt de dagvergoeding op dit moment 25 euro.

Een vakbondspremie  
De federale overheid betaalt aan de vakbondsleden via hun vakorganisatie een vakbondspremie uit. Door de intersectorale cao is het maximumbedrag voor 2009 vastgelegd op 90 euro. Dat is een stijging van 10 euro ten opzichte van het bedrag van 2007. Niet iedereen ontvangt hetzelfde bedrag. Leden die de vereiste minimumbijdrage betaalden, hebben recht op de volledige premie. Leden die 75%, 50% of 25% van de minimumbijdrage betaalden, krijgen respectievelijk 75%, 50% of 25% van de premie. Naargelang van de grootte van de ledenbijdrage zijn er dus ook vakbondspremies van 22,50; 45 en 67,50 euro.

Een getrouwheidspremie
  
Bij het pensioen of bij het overlijden vóór het pensioen wordt onder zekere voorwaarden een getrouwheidspremie toegekend.

Bij de pensionering wordt ze toegekend op voorwaarde dat de gepensioneerde:

  • op de pensioendatum lid is van COC en in orde is met de ledenbijdrage
  • in de periode van tien jaar voorafgaand aan de pensioendatum ononderbroken lid is geweest van een ACV-centrale
  • de aanvraag niet meer dan één jaar na de pensioendatum indient.

 

Bij overlijden wordt deze premie aan de nabestaanden toegekend op voorwaarde dat:

  • de overledene op de datum van het overlijden lid was van COC en in orde was met de ledenbijdrage
  • de overledene in de periode van tien jaar voorafgaand aan de datum van overlijden ononderbroken lid is geweest van een ACV-centrale;
  • de aanvraag niet meer dan één jaar na de datum van het overlijden wordt ingediend.

 

De aanvraag voor deze premie gebeurt op een speciaal aanvraagformulier dat je in pdf kan downloaden. [65 KB] 
Onze website maakt gebruik van cookies.