header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juni 2005

Dit schooljaar juni 2005

Website www.coc.be vernieuwd!

Wellicht heeft u het al gemerkt: onze website www.coc.be is helemaal vernieuwd! Ook COC wil bijdetijds blijven, ook wij investeren (binnen onze financiële mogelijkheden) in de informatiesnelweg, en dus vonden wij het opportuun om onze website eens op te frissen en nóg toegankelijker te maken. Dank zij enkele ingrepen zal u, surfer, nog meer dan vroeger de weg vinden naar alles wat u wil weten over de onderwijsactualiteit en de werking van COC.

Nieuwe structuur

Om te beginnen werd de structuur enigszins aangepast.

 • Homepagina: hier wordt de belangrijkste actualiteit rond onderwijs, het onderwijspersoneel en COC prominent naar voren gebracht. Links vindt u een menu waar u verder kan klikken.
 • Wie zijn wij?: de personeelsgroepen van wie COC de beroepsbelangen verdedigt, de rol van COC als onderdeel van het ACV en het FCSOD, enkele cijfers die onze sterkte demonstreren en de statuten die de werking van COC vastleggen.
 • Organisatie: plaatselijk, provinciaal en nationaal. Per provincie de samenstelling van het provinciaal bestuur. Onder nationaal alle info over de vele geledingen die COC dragen (nationaal comité, nationaal bestuur, nationaal dagelijks bestuur, sectorcomités, kamers en commissies), mét contactgegevens bij de besturen van al die verschillende organen.
 • Dienstbetoon: alle mogelijke gegevens (verantwoordelijken, adres en reisroute, telefoon, fax, e-mail, zitdagen…) over het dienstbetoon dat onze vijf provinciale kantoren aanbieden.
 • Nieuws: alles wat te maken heeft met de actualiteit rond onderwijs en de onderwijsvakbond. Dat gaat van ‘Actueel’, tot COC-persberichten en allerlei nuttige documenten.
 • Standpunten: de standpunten die COC recent en vroeger heeft ingenomen ten opzichte van bepaalde onderwijskwesties. Ook kan u hier over bepaalde themata uw eigen standpunt kwijt.
 • Publicaties: uiteraard Brandpunt (waarbij u van de meest recente nummers ook telkens enkele artikels online kan lezen), de meer technische COC-mededelingen en een mogelijkheid om als lid onze gratis brochures online te bestellen.
 • Lid worden: enkele zeer valabele redenen om lid te worden van COC (bijstand, ondersteuning, informatie, Brandpunt, brochures, stakingsvergoeding, vakbondspremie, dienstverlening van ACV bij werkloosheid enz.). Ook vind je hier welke ledenbijdrage je moet betalen en een inschrijvingsformulier om lid te worden.
 • Links: een karrevracht links naar websites waar u heel wat nuttige en praktische informatie (zoals ook wetgeving, decreten, omzendbrieven…) kan vinden over onderwijs en het onderwijspersoneel. Met ook rechtstreekse links naar de weddenschalen en onderwijsafkortingen.
 • Vakbondsafgevaardigden: speciaal voor onze vertegenwoordigers in scholen en centra. De COC-vakbondsafgevaardigden vinden er info over vormingsdagen, de contactgegevens van de begeleiders inspraakorganen en hoe ze kunnen inschrijven op de nieuwsbrief.

De weg kwijtraken op onze site, kan echt niet meer. Zowel via het permanente menu links als via de ‘broodkruimels’ bovenaan, ziet u altijd onmiddellijk waar u bent, waar u vandaan komt en waar u verder nog naartoe kan.

Nieuwe knoppen

Op elke pagina die u ‘openslaat’ krijgt u bovenaan enkele vaste knoppen aangeboden:

 • via de knop ‘home’ komt u uiteraard weer op onze thuispagina terecht (dat kan ook als u klikt op ons logo links bovenaan);
 • via de knop ‘zoeken kan u via het intikken van een bepaald trefwoord snel zoeken binnen de website naar de informatie die u wenst – wil u wat preciezer zoeken, dan kan u opteren voor de functie ‘uitgebreid zoeken’;
 • via de knop ‘contact’ komt u terecht op een lijst van de belangrijkste adressen, telefoonnummers en e-mailadressen die u nodig heeft voor info en dienstbetoon;
 • de knop ‘sitemap’ biedt een inzicht in de volledige structuur van onze website.

Bepaalde pagina’s kan u via de knoppen ‘Afdrukken’ en ‘Verstuur’ ook handig en snel respectievelijk printen en e-mailen.

Wim De Bock 
Onze website maakt gebruik van cookies.