header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt mei 2005

Dit schooljaar mei 2005

Jong COC

Op donderdag 14 april werd de allereerste COC-Jongerendag georganiseerd. COC is er immers echt niet alleen voor ‘oude mensen’, zoals het cliché over vakbonden soms luidt. Dagelijks zetten meer dan 250 jonge vakbondsafgevaardigden zich in voor COC. Ze helpen collega's met vragen, geven belangrijke informatie door, zetelen in allerhande overlegorganen, onderhandelen met directies, werven nieuwe leden... Zij waren op 14 april onze genodigden in Brussel.

Sinds januari 2004 heeft COC een eigen Commissie Jongeren, een commissie voor jongeren en door jongeren die de werking van COC een jonge dimensie wil geven. En jongeren verdienen hun eigen stem, zeker als je weet dat ongeveer 14% van de leerkrachten (voltijdse equivalenten) jonger is dan 30 jaar, dat 12 % van de COC-leden en 5% van onze vakbondsafgevaardigden jonger zijn dan 30 jaar. Een niet te verwaarlozen belangengroep!

Vier workshops

Op donderdag 14 april werd een 40-tal jonge gasten verwelkomd door Marianne Saelemaekers, voorzitster van de Commissie Jongeren, door Riet Nackom, pedagoge van COC en drijvende kracht achter de jongerenwerking, en door Marleen Gysels, nationaal secretaris COC die de commissie onder haar hoede heeft.
Vervolgens namen de jonge afgevaardigden deel aan vier workshops waar ze heel wat konden opsteken.

  1. De workshop ledenwerving droeg als thema “Je krijgt nooit een tweede kans om een eerste indruk te maken!”. Pas aangeworven collega's moeten, van bij het begin van hun loopbaan, weten dat COC actief is in hun school of CLB, en wat COC hen kan bieden.
  2. In de workshop documentatie werd op een speelse manier onderzocht hoe je best omgaat met de bergen documentatie die je van alle kanten krijgt, via brieven en tijdschriften, via allerlei documenten, of via de informatiesnelweg.
  3. De workshop onderhandelen spitste zich toe op de onderhandelingen met directies en Inrichtende Machten. Onderhandelen is vaak niet evident, maar men kan men het wél leren. Deze workshop reikte daarvoor technieken en truukjes aan.
  4. De workshop communicatie tenslotte probeerde de jonge afgevaardigden iets bij te brengen over hoe je best leden verwelkomt en leert kennen in school en CLB en hoe je met hun vragen of klachten omgaat.

Vragen voor de secretaris-generaal

In de namiddag werden de jonge genodigden vergast op ‘syndicaal infotainment’, waarna men de ‘confrontatie’ met secretaris-generaal Jos Van Der Hoeven aanging. Alle vragen en opmerkingen die ’s morgens na de vier workshops gerezen waren, werden nu voorgelegd. Een overzicht.

  • Heel wat vragen over de website en de digitale snelweg van en naar COC. Jos Van Der Hoeven kon alvast meegeven dat onze website (www.coc.be) binnenkort vernieuwd en opgefrist wordt, mét o.a. een zoekfunctie erbij. In elk geval is het duidelijk dat vooral de jonge COC-afgevaardigden vragende partij zijn om het digitale aanbod en verkeer naar jongeren toe zo efficiënt en uitgebreid mogelijk te laten verlopen. COC zal daar afhankelijk van de financiële en personele mogelijkheden zoveel mogelijk op ingaan.
  • Een vraag die enkele keren terugkwam, was die naar een lijst van bruikbare afkortingen zoals die welig in het onderwijslandschap rondwaren. Ook daar zal op de vernieuwde website rekening mee gehouden worden.
  • In verband met ledenwerving waren er o.m. vragen naar beter toegankelijke ledenlijsten en een nieuw systeem van inning van ledenbijdragen. Jos Van Der Hoeven toonde zich alvast bereidwillig om nieuwe ideeën hierover te onderzoeken en verwees verder naar de Commissie Syndicale Werking die zich met deze zaken bezighoudt.
  • De jongeren vroegen ook aandacht voor hun specifieke problemen, die niet altijd dezelfde zijn als die van de ‘ouderen’. Tegelijk gaven zij toe dat COC en Brandpunt op dit vlak de laatste jaren een duidelijke stap vooruit gezet hadden.
  • De jonge vakbondsafgevaardigden zijn ook vragende partij voor een goede en permanente basisvorming (over regelgeving, protocollen, onderhandelingsagenda’s…). Dit kan gebeuren via de provinciale instapdagen, maar ook de provinciale begeleiders inspraakorganen kunnen hier een belangrijke ondersteunende rol spelen.

De COC-Jongerendag werd afgesloten met een receptie, waar verder alleen maar blije gezichten te zien waren. De eersteling was een succes.

Wim De Bock 
Onze website maakt gebruik van cookies.