header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juli 2011

Dit schooljaar juli 2011

Mensen zonder papieren: overhandiging handtekeningen in het Vlaams Parlement

Op 16 juni 2011 toonde Vlaams Parlementslid Kathleen Helsen (CD&V), ondervoorzitter van de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen, zich bereid om de 4800 handtekeningen van onze online-petitie in ontvangst te nemen. Daar kwamen nog eens 200 handtekeningen bij die twee dagen voordien vóór het Brusselse Beursgebouw verzameld waren tijdens de actiedag in zes Vlaamse steden. ACOD Onderwijs en COC gaven de Vlaamse Parlementsleden, die pas de uitsluiting van alle uitgeprocedeerde mensen uit alle lessen in het Volwassenenonderwijs hadden gestemd en daarmee ingingen tegen een grondwettelijk recht, een paar rake doordenkers mee (zie het kaderstukje).

 

De Vlaamse Regering sloot de rangen al hermetisch tijdens de onderhandelingen en maakte van deze uitsluiting vanaf dag één een symbooldossier. ‘Met een federale uitwijzing wordt niet gesold!’ was de stoere logica. Tijdens de parlementaire behandeling werd door de gevoerde acties toch woord en wederwoord afgedwongen en een begin van maatschappelijk debat gevoerd. Leerkrachten boden weerwerk via een webstek: ‘Hou Vlaanderen Warm en Wijs!’ – http://warmenwijs.webnode.com. Maar de slag om de eindstemming werd zwaar verloren en de uitsluiting werd uiteindelijk niet ingetrokken.

 

‘De wachtlijsten NT2 inkorten!’

Het argument dat de wachtlijsten NT2 met de maatregel worden ingekort, is bizar omdat er helemaal geen betrouwbare cijfers zijn over het aantal uitgeprocedeerden dat deze lessen volgt. De jongste jaren heeft de Vlaamse overheid steeds meer mensen een verplicht inburgeringstraject opgelegd. In de vorige legislatuur nog mét specifieke bijkomende middelen, in deze legislatuur zónder. Net dat beleid heeft de wachtlijsten gecreëerd. Uitgeprocedeerde mensen hebben daar maar weinig mee te maken.

 

Uitgeprocedeerden

Minister Smet verdedigt zich door te stellen dat enkel mensen die definitief uitgewezen zijn, zullen uitgesloten worden. Dat klopt niet helemaal. Ook na een negatieve beslissing en een uitwijzingsbevel kunnen mensen nog een aanvraag indienen voor regularisatie, bijvoorbeeld om medische redenen. De aanvraag tot regularisatie op zichzelf geeft niet meteen recht op een voorlopig verblijfsdocument. Het is pas na een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken dat een verblijfsdocument wordt afgegeven en dat het uitwijzingsbevel niet meer geldig is. Ook deze groep blijft nu verstoken van het recht op onderwijs.

 

Mensen die terugmoeten toch les laten volgen

Heeft dat wel zin? Zeker en vast! Veel mensen zonder papieren volgen bijvoorbeeld een beroepsopleiding. Dat kan evengoed deel uitmaken van een begeleide terugkeer. Mensen zullen misschien zelfs eerder geneigd zijn om terug te keren met een diploma op zak. Dat geeft hen ook meer kansen in hun land van herkomst. Al die deuren worden nu in één smak dichtgegooid.

 

Dirk De Zutter

  
Onze website maakt gebruik van cookies.