header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2016

Dit schooljaar januari 2016

Your Comité needs You!

Heb je het al meegemaakt dat de verwarming in je lokaal niet werkte, dat je voor elke les een ander lokaal moest zoeken en je vele lesvoorbereidingen nutteloos werden? Of dat een collega op een dag er niet meer is omdat het werk haar/hem te veel was geworden? Twee voorbeelden die aantonen dat je werksituatie een sterke invloed heeft op je werkprestaties.Met de jaren is het belang van een goede werkomgeving en een goed werkklimaat alsmaar groter geworden.

Er zijn de voor de hand liggende zaken zoals (brand-)veiligheid, gezondheid en hygiëne, geschikte arbeidsmiddelen, de combinatie werk-gezin, vormingskansen, ondersteuning door collega’s en directie… Ook de werkdruk in onderwijs is de voorbije jaren enorm toegenomen. Belangrijke factoren die de werkdruk bepalen, zijn de werkorganisatie, de werkautonomie en de mogelijkheid tot beleidsparticipatie. Al deze zaken zijn het onderwerp van de sociale verkiezingen in mei 2016. Dan worden de nieuwe ondernemingsraden – voor de scholen die daarvoor in aanmerking komen en geen LOC hebben – en de nieuwe Comités voor Preventie en Bescherming op het Werk verkozen. Deze Comités plaatsen deze factoren op hun agenda en pakken ze samen met de leidinggevenden aan opdat elke school, elk centrum, elke instelling… een plaats wordt waar het goed is om te werken. 

Kandidaten gezocht!
Maar zonder kandidaten is er uiteraard geen Comité! En naar die kandidaten zijn we op zoek: geëngageerde mensen die zich met steun van COC en ACV willen inzetten voor hun collega’s. Geen superhelden, wel mensen met een rechtvaardigheidsgevoel. Personeelsleden die kunnen luisteren naar de vragen en wensen van het werkveld en ze willen verdedigen.Wat houdt de steun van COC en ACV in? Als lid van het CPBW heb je recht op drie dagen vorming over CPBW-materies. Bij vragen zoekt COC naar de juiste en bruikbare informatie. Een telefoontje of een mail naar de provinciaal vrijgestelde, de begeleider inspraak of de nationale CPBW-begeleider volstaat voor deskundige ondersteuning of advies. Besef ook dat je er niet alleen voor staat. Meer dan 60.000 ACV-afgevaardigden bewijzen dagelijks dat sociaal overleg werkt, wat andere partijen ook mogen vertellen. Door als groep op te komen voor de rechten van je collega’s, sta je niet alleen sterker, het geeft je ook de mogelijkheid om binnen de groep de taken te verdelen. Lid zijn van een CPBW mag niet ten koste gaan van het gezin of andere engagementen.Als CPBW’er heb je natuurlijk ook rechten. De directie is verplicht om het CPBW voorafgaand te raadplegen over alle maatregelen, initiatieven met betrekking tot arbeidswelzijn. Om de vragen en de wensen van je collega’s vrij te kunnen verwoorden, krijg je een wettelijk statuut dat je beschermt tegen mogelijk negatieve maatregelen voor je syndicaal-engagement.

Zet de stap!
Ben je iemand die zijn of haar standpunten constructief en in overleg wil realiseren en onderschrijf je de basiswaarden en de missie van het ACV (in het kort verwoord op het formulier van kandidaatstelling hiernaast of op acv-online.be voor alle details), dan ben je onze man of vrouw! Om kandidaat te kunnen zijn, moet je voorgedragen worden door een erkende vakbond zoals ACV, tussen 18 en 65 jaar oud zijn en minstens 6 maanden onafgebroken in je instelling werken. Wil je gaan voor een plaats in het CPBW, vul dan het blad hiernaast in, kruis aan dat je onderwijspersoneelslid ben en dat je je kandidaat stelt voor het CPBW. Vergeet niet om te ondertekenen. Bezorg het formulier al dan niet digitaal aan je vakbondsafgevaardigde of rechtstreeks aan de vrijgestelde van je provincie. Die brengt je kandidatuur op gepaste wijze in orde. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met je afgevaardigde of het COC-secretariaat van jouw provincie.Tot binnenkort!

Jos Wouters

  
Onze website maakt gebruik van cookies.