header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2017

Dit schooljaar januari 2017

De klok tikt...

We telden de voorbije kerstvakantie af naar het nieuwe jaar. We blikten even terug op memorabele momenten in 2016 en kijken nu allemaal hoopvol uit naar 2017. Want een nieuw jaar schept nieuwe verwachtingen en goede voornemens. Die goede voornemens maken we omdat we inzien dat het eigenlijk beter kan of omdat we gemaakte fouten willen rechtzetten. We willen de dingen anders gaan doen. De voornemens van de federale en Vlaamse Regering kennen we grotendeels.  De vraag is of onze regeringen ook een andere aanpak plannen. De waarheid zal snel aan het licht komen want de klok tikt. Wordt het erop of eronder?

 De spanningen binnen de federale regering zijn groot. De uitgaven dalen dan wel, de inkomsten bleven in 2016 ook achter. De sanering van de begroting zal in 2017 de belangrijkste opdracht zijn voor de Regering Michel. Om in 2018 een structureel begrotingsevenwicht te halen, moet zij acht miljard euro vinden bovenop alle huidige besparingen. Dat lijkt onbegonnen werk omdat geen enkele partij de andere nog iets gunt. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 komen dichterbij en de verkiezingskoorts zal stilaan voelbaar worden. De klok tikt.

Turbulente start
Op onderwijsvlak heeft de Vlaamse Regering haar start niet gemist. Ze bereikte op die winterse vrijdag 13 januari 2017 een akkoord over de hervorming van het secundair onderwijs[1]. En in het kader van het loopbaandebat kunnen we elk moment een onderhandelingsnota van minister Crevits verwachten. In dit belangrijke dossier is het meer dan ooit nodig dat de stem van onze achterban gehoord wordt. Van zodra de minister haar voorstel op tafel legt,  trekken we naar alle provincies om onze vakbondsafgevaardigden te consulteren over alle thema's die in dit loopbaandebat aan bod zijn gekomen. Met die input uit het onderwijsveld zullen we terug naar de onderhandelingstafel gaan.

Middelen
De doelstellingen van het loopbaandebat zijn dan misschien wel duidelijk, de maatregelen en de financiering zijn nog helemaal niet gekend. COC blijft ervan overtuigd dat de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep rechtstreeks te maken heeft met goede werkomstandigheden. Leraren moeten zich veel meer dan vandaag kunnen focussen op hun kerntaak en dat is lesgeven. De klok tikt. Alle kaarten moeten op de tafel komen. Daarom een duidelijke oproep aan de Vlaamse Regering: investeer in  de loopbaan van de leraar en maak daarvoor extra middelen vrij. Want investeren in de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep is investeren in de kwaliteit van ons onderwijs. Speel niet met onze toekomst en met de toekomst van de leerlingen en neem de juiste beslissingen. Vermijd een regelrechte aanslag op de werkgelegenheid van jonge leraren  die aan het begin van hun carrière staan. Investeren in de aanvangsbegeleiding van jonge leraren én tegelijkertijd in elke school de jobs van diezelfde leraren laten sneuvelen, is cynisme ten top.

Druk op de ketel
Het lerarenberoep kreunt onder een grote druk van buiten en van binnenuit. Veel vergaderingen, grote verantwoordingsplicht, toenemende eisen over digitale communicatie, inclusie van personen met een beperking, toelatingsklassenraden, compensaties, dispensaties, antwoorden voor élk maatschappelijk probleem, flexibele trajecten, vrees voor examen- en andere betwistingen, toenemende zorg, vervangingen van afwezige collega’s, toezichten op de speelplaats, nauwelijks tijd voor rustgevende pauzes… Er is de onrust in het buitengewoon onderwijs, in het volwassenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs over wat de toekomst brengen zal. Ook in het hoger onderwijs is de werkdruk hoog. Dat weegt op de werkomstandigheden. De cijfers van het ziekterapport[2]  liegen er niet om. Het onderwijspersoneel heeft veel geduld, maar dat geduld is niet eindeloos. Er moeten nu maatregelen genomen worden. De klok tikt. Het tij moet keren, want anders worden acties onvermijdelijk.

Beste wensen
In naam van alle personeelsleden en de besturen van COC wens ik je een hoopvol, deugddoend en vooral gezond 2017. Werkomstandigheden hebben ook een invloed op je gezondheid en welbevinden. En daar wil COC een rol blijven spelen. COC bewaakt dat je jouw beroep met grote passie en met veel goesting kan blijven uitoefenen. Daarvoor kan je op ons rekenen. 

Koen Van Kerkhoven


[1] De reactie van COC op het bereikte akkoord lees je op pagina 4.

[2] zie artikel ‘Ziekteverzuim neemt met méér dan 9 procent toe’ op pagina 6.

  
Onze website maakt gebruik van cookies.