header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2017

Dit schooljaar januari 2017

Privacy: hij ziet wat hij niet mag zien?

Mag een directeur zomaar mijn mails inkijken? Neen, dat mag hij niet zomaar. In België beschermt wetgeving onze persoonlijke levenssfeer, beter gekend als onze privacy.

Privacy is een belangrijk levensgoed waarvan we ons pas echt bewust worden als het geschonden wordt. Denk aan volgende situatie: je amuseert je op een schoolfeest en de volgende dag spreken de collega’s je aan over die ‘zotte’ foto van jou op Facebook…

Niemand mag persoonlijke gegevens van een individu verspreiden; tenzij hij daartoe toestemming heeft gegeven. En nochtans is het soms noodzakelijk om persoonlijke gegevens te verzamelen en door te geven, bijvoorbeeld om je administratief dossier in orde te houden.

Transparantie, finaliteit en proportionaliteit
Wil een directie het correct aanpakken, dan overlegt ze hierover met haar personeel. Ze respecteert altijd de drie basisprincipes: transparantie, finaliteit en proportionaliteit. Transparantie houdt in dat een directie open en duidelijk met het personeel communiceert welke gegevens ze nodig heeft en aan wie ze die gegevens verder bekendmaakt voor de goede werking van de instelling. De finaliteit beperkt duidelijk voor welke doelen de privégegevens kunnen gebruikt worden. Dus niet voor andere doelen. Dient de vraag naar de gezinssamenstelling enkel voor een correcte berekening van het loon? De proportionaliteit weegt de wijze van schending van de privacy af tegenover de noodzaak van de schending. Zijn er geen andere manieren om de gegevens te bekomen? Zijn de gegevens wel echt noodzakelijk voor de goede werking van de instelling? Je foto hoeft niet per se aan je smartschoolaccount toegevoegd te zijn.

Je neemt trouwens niet zomaar foto’s van personeelsleden of leerlingen. Je hebt altijd twee toestemmingen nodig vooraleer je een foto gebruikt: de toestemming om de foto te trekken én de toestemming om hem te publiceren! Groepsfoto’s vormen hierop een uitzondering.

Het gebruik van bestanden met persoonlijke gegevens is strikt gereglementeerd. In een instelling zijn dat bijvoorbeeld personeelsdossiers en -lijsten. Als betrokkene ben je op de hoogte dat je in zo’n bestand staat, nadat je eerst daartoe je toestemming hebt gegeven. Je hebt altijd inzagerecht in je dossier en kan, indien nodig, je gegevens corrigeren. Gemotiveerd kan je weigeren dat de gegevens verder verwerkt worden. Je hebt het recht om gegevens gemotiveerd te laten verwijderen: het recht om vergeten te worden.

Bescherming
Meer en meer staan onze persoonlijke gegevens verzameld op elektronische dragers. Elke instelling doet er goed aan om een veiligheidsplan op te stellen. Hoe goed zijn de dragers beschermd tegen malafide indringers? Bestaat er een back-up van de gegevens? Wie houdt zich met deze bescherming bezig?

Directies mogen de inhoud van onze (professionele) mails nooit lezen! Het gebruik van het informaticanetwerk verloopt volgens afgesproken regels. Deze regels staan minstens in het arbeidsreglement. Best worden ze regelmatig in herinnering gebracht in publieke mededelingen. De interne regels zijn een voorwaarde om persoonlijk gerichte controles te mogen uitvoeren. Hoe de directie het gebruik van het informaticasysteem controleert, is op voorhand afgesproken. Controle mag alleen om ongeoorloofde feiten te voorkomen, voor de bescherming van bedrijfsbelangen, het beheer van het netwerk en het naleven van de interne gebruiksregels.

Elke onderwijsinstelling doet er goed aan om samen met het personeel haar gedragslijnen af te spreken zodat ieders privacy beschermd is.

Jos Wouters

Zet het op de agenda!
De bespreking van de jaarverslagen is het onderwerp voor de vergadering van februari: het jaarverslag van de interne dienst, het medisch jaarverslag van de externe preventiedienst, het milieujaarverslag. De evaluatie van het psychosociaal beleid gebeurt best ook in deze periode.

Is de arbeidsgeneesheer of een andere externe preventieadviseur aanwezig?

Is het vorig jaaractieplan geëvalueerd? 
Onze website maakt gebruik van cookies.