header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juli 2017

Dit schooljaar juli 2017

Nieuwe salarisbrief vanaf september 2017

Vanaf einde september 2017 verandert de salarisbrief aanzienlijk. De salarisgegevens worden voortaan duidelijker (begrijpelijker) weergegeven en de brief verschijnt voor iedereen digitaal. In principe wordt de papieren versie afgeschaft. Dat kadert in het project ‘Radicaal Digitaal’ van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) dat een klantvriendelijke en persoonlijke digitale dienstverlening wil aanbieden. 

In 2015 ontving 63 procent van de personeelsleden een digitale salarisbrief via Zoomit. Niet iedereen vindt dat wenselijk. Maar ook omdat niet alle banken het systeem Zoomit ondersteunen, kon AgODi niet alle personeelsleden bereiken. Met het nieuwe systeem wordt die mogelijkheid wel gecreëerd. Momenteel ontvangt dus nog 37 procent van de onderwijspersoneelsleden een papieren versie. Die stuurt het departement Onderwijs toe telkens wanneer je maandsalaris wijzigt of bij het vakantiegeld, de eindejaarstoelage of de uitgestelde bezoldiging.

Digitalisering
Eind september 2017 biedt AgODi de salarisgegevens aan via een interactieve webapplicatie op maat van het personeelslid. Die applicatie koppelt ze aan een nieuw portaal ‘Mijn Onderwijs’, een sterk beveiligde omgeving met respect voor de privacy. Je raadpleegt dat portaal via de website www.mijnonderwijs.be. Je kan op verschillende manieren inloggen: met je elektronische identiteitskaart (e-ID), met een federaal token of met een beveiligingscode die je verkrijgt via een mobiele app of per sms. Je kan de salarisbrief raadplegen via laptop, tablet of smartphone.

Voordelen
De hele operatie kadert in een betere dienstverlening. Bij elke betaling van de salarisbrief biedt het departement de salarisbrief digitaal aan. Dat heeft uiteraard ook een ecologische meerwaarde. Met de nieuwe digitale salarisbrief kan het agentschap jaarlijks honderdduizenden brieven en enveloppen besparen. De personeelsleden kunnen op elk moment hun brief raadplegen. De modernere lay-out omvat minder codes en heeft een overzichtelijkere structuur. De applicatie heeft een hulpfunctie waarmee je uitleg krijgt bij bepaalde begrippen of gegevens als je ze aanduidt. Het blijft mogelijk om de gedetailleerde salarisgegevens te downloaden en op te slaan of af te drukken. Bovendien zorgt AgODi voor een betere dienstverlening. Op de vernieuwde salarisbrief vind je de contactgegevens van de dossier- en relatiebeheerder terug. Je kan bij die persoon terecht voor vragen over je personeelsdossier. 

Gevolgen
In principe ontvang je dus vanaf einde september 2017 geen papieren salarisbrief meer. Maar wie wil, kan een papieren versie blijven ontvangen na aanvraag. Tot en met september 2017 kan je daarvoor telefonisch contact opnemen via de helpdesk (02 553 65 10) of een mail sturen naar mijnonderwijs.personeel@ond.vlaanderen.be. Vanaf oktober 2017 kan je terecht bij je dossier- en relatiebeheerder. Je moet minstens je stamboeknummer, rijksregisternummer en geboortedatum vermelden. 

Vanaf november 2017 biedt AgODi de salarisbrief niet meer aan via Zoomit. Je salarisbrief voor de maanden september en oktober 2017 zal je zowel kunnen raadplegen via Zoomit als via www.mijnonderwijs.be. De salarisbrieven voor september en oktober 2017 kan je zowel raadplegen via Zoomit als via www.mijnonderwijs.be. De oudere salarisbrieven op Zoomit zijn nog 18 maanden na ontvangst raadpleegbaar.

Je salarisbrief voor de maanden september en oktober 2017 zal je zowel kunnen raadplegen via Zoomit als via www.mijnonderwijs.be.Alle salarisbrieven vanaf het vakantiegeld 2009 zullen in Mijn Onderwijs raadpleegbaar zijn. Je kan de salarisbrieven op eender welk moment dus raadplegen, totdat ze de bewaartermijn van 10 jaar overschrijden. Voor personeelsleden bestaat er geen wettelijke termijn om salarisbrieven te bewaren. Toch raden AgODi en COC aan om al je salarisbrieven bij te houden. Een salarisbrief is namelijk een belangrijk en vertrouwelijk document.

Bij de salarisbrief van het vakantiegeld in mei 2017 ontvingen de personeelsleden een begeleidende brief die het nieuwe initiatief aankondigt. In de volgende salarisbrieven zal de boodschap herhaald worden. Ook in school- en lerarendirect kan je informatie vinden. En tot slot kan je alle informatie nog terugvinden op www.agodi.be/salaris.

Koen Van Kerkhoven

 

 

 

 

 

 

  
Onze website maakt gebruik van cookies.