header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2019

Dit schooljaar januari 2019

Gezocht: comitéleden voor een beter arbeidswelzijn in onderwijs

Gezocht: Comitéleden voor een beter arbeidswelzijn in Onderwijs

 Beste COC-afgevaardigde

Je zetelt - sinds kort of al wat langer - voor COC in een Comité bevoegd voor arbeidswelzijn[1]. Je draagt daar bij aan het veiliger, aangenamer en beter maken van het leven en werken van je collega’s. Je hebt leuke ervaringen en ideeën rond arbeidswelzijn in onderwijs. Of je stelde vast dat het niet altijd van een leien dakje loopt: onbegrip, foute informatie, geen tijd … Dat alles bevestigt toch je wil om nóg meer werk maken van arbeidswelzijn voor heel het onderwijs!

Dan is de nieuwe COC-werkgroep Arbeidswelzijn iets voor jou!

 Deze werkgroep moet een klankbord worden van al wat op de werkvloer leeft rond arbeidswelzijn. Ze inspireert tot actuele artikels in Brandpunt, ijvert voor een betere doorstroming van informatie over arbeidswelzijn, onderbouwt overleg met onderwijskoepels en overheid …

Het werkterrein van de werkgroep …
-          opvolging van de toepassing van de welzijnswetgeving in onderwijs
-          uitwerking van beleidsvoorstellen over arbeidswelzijn en de werking van de Comités
-          opvolging van het statuut van de afgevaardigden in de Comités en van de preventieadviseur
-          formulering van voorstellen voor een betere informatiedoorstroming naar de lokale Comités
-          aanbreng van thema’s en opvolging van COC-vorming voor Comitéleden
-          informatie-uitwisseling over wetgeving rond arbeidswelzijn en standpunten van ACV vanuit de ACV-werkgroepen Onderneming en Welzijnsdeskundigen
-          opstart (sociale verkiezingen) en werking van de Comités in de onderwijsinstellingen opvolgen (inventarisatie van knelpunten, uitwisselen van verschillende werkwijzen in de onderwijsnetten en -vormen …)
-          …

Binnen deze werkgroep ontmoet je gelijkgestemden, je wisselt ervaringen en tips uit voor een betere Comitéwerking. Je krijgt ruimere en actuele achtergrondinformatie over de welzijnscodex en geplande wijzingen. Je geeft mee richting aan de sociale verkiezingen van mei 2020 …  

Samenstelling en werking
Elke COC-afgevaardigde in een Comité kan zijn of haar kandidatuur indienen. We mikken op ongeveer vijftien deelnemers aan deze werkgroep. De samenstelling weerspiegelt bij voorkeur de brede COC-werking met leden uit alle provincies, sectoren, onderwijsvormen, netten … en zal gebeuren in nauw overleg met de provinciale comités.

We plannen om vanaf februari 2019 drie keer per schooljaar samen te komen in Aeropolis II, Britsierslaan 5 in 1030 Brussel. De concrete vergaderdagen leggen we later samen vast. De verplaatsingsonkosten worden terugbetaald.

Stel je kandidaat!
Wil je meer informatie of wil je je kandidatuur indienen, neem dan contact op met Jos Wouters: jos.wouters@acv-csc.be of 02 244 36 81. Een korte toelichting bij je kandidatuur is altijd welkom. 

Met dank voor je engagement en syndicale groeten

Koen Wils                                                                                                          Jos Wouters

adjunct-secretaris-generaal                                                                       begeleider arbeidswelzijn

Op de agenda!
De jaarverslagen komen eraan! Welke? Zet ze op de agenda!!
-          het jaarverslag van de interne preventiedienst. Vergeet het luik van het psychosociaal beleid niet! Als dit hoofdstuk niet wordt besproken, is er ofwel geen beleid ofwel een doofpotbeleid!
-          het jaarverslag van de externe preventiedienst (arbeidsarts, psychosociale aspecten). Hoe zit het met het gebruik van de preventie-eenheden?
-          de jaarlijkse evaluatie van het beleid psychosociale risico’s en maatregelen
-          de jaarlijkse evaluatie van het beleid re-integratie van langdurige zieken
-          het milieujaarverslag[1]

 Naargelang de sector, onderwijsvorm of het net heeft dat comité een andere naam: CPBW, ABOC, BC, TOC, HOC, DOC, LOC …

  
Onze website maakt gebruik van cookies.