header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2019

Dit schooljaar januari 2019

Oproep kandideren voor kaderlid

Bij het drukken van dit nummer worden er in alle scholen en centra nieuwe vakbondsafgevaardigden verkozen. Hun mandaat gaat in op 1 maart 2019. In maart zullen zij tijdens de provinciale vormingsdagen de leden van de provinciale comités en de leden van de nationale sectorcomités verkiezen. Die verkiezingen zijn van belang omdat deze comités een belangrijke rol spelen in de werking van COC. Ze houden een vinger aan de pols in de provincies en sectoren en hebben niet alleen een adviserende, maar ook doorslaggevende stem in actuele interne of externe dossiers. Om lid te zijn van een provinciaal comité of van een nationaal sectorcomité (gewoon basisonderwijs, gewoon secundair onderwijs, buitengewoon onderwijs, hoger onderwijs, deeltijds kunstonderwijs, volwassenenonderwijs en centra voor leerlingenbegeleiding) moet je geen vakbondsafgevaardigde zijn. Leden die geen vakbondsafgevaardigde zijn, kunnen zich dus ook kandidaat stellen. Hoe dat moet gebeuren en vóór welke datum, verschilt van provincie tot provincie. Meer informatie hierover kan je bekomen op het provinciaal secretariaat van de provincie waar je werkt.  Aarzel niet om dat doen als je in je provincie of in Brussel mee je stem wil laten horen voor een beter onderwijs in Vlaanderen!

Koen Van Kerkhoven

  
Onze website maakt gebruik van cookies.