header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt maart 2019

Dit schooljaar maart 2019

Onderwijs staakt op 20 maart 2019!

Waarom? Daarom! Er leeft een algemene en grote ontevredenheid in het onderwijsveld. Iedereen ervaart op zijn eigen manier problemen, van federaal tot in de klas. De noden in het onderwijs zijn torenhoog en overduidelijk, terwijl de maatschappelijke druk en ambitie voor onderwijs toenemen. Zelfs een kind weet wat onderwijs nodig heeft!

 Als je dit artikel leest, maken we ons op voor een stakingsdag. De roep om investeringen in onderwijs is te vaak herhaald en niet gehoord. Onderwijs wil geen besparingsregeringen meer. De noden zijn duidelijk. De ongerustheid over de gevolgen voor onze onderwijskwaliteit is groot. De problemen stapelen zich op. Ze zijn het gevolg van al genomen en toekomstige maatregelen, gaande van het federale niveau tot op het niveau van de instelling en de klas. Het kan zo niet verder. Er moet nu een krachtig signaal gegeven worden. Drie kernwoorden staan centraal: inspiratie, kwaliteit en overleg. Het wordt tijd dat we weer met goesting voor de klas staan. Voor ieders geluk.

Geluk
Geluksprofessor Lieven Annemans (gezondheidseconoom verbonden aan de UGent) ging op zoek naar wat ons gelukkig[1] maakt. Hij bevroeg in het kader van het Nationaal Geluksonderzoek 3.770 Belgen over hun tevredenheid met het leven. De resultaten bundelde hij in het Nationaal Geluksonderzoek. Tussen maart 2018 en maart 2019 lichtte het team van professor Annemans verschillende aspecten uit ons leven door en rapporteerde het over de relatie van die aspecten tot ons geluk. De professor stelde vast dat factoren als een goede gezondheid, een stabiele financiële situatie en hechte vriendschappen ons geluk positief beïnvloeden. Nieuwe resultaten tonen nu ook aan dat onze jeugdjaren een belangrijke impact hebben op ons latere geluksniveau.  

Inspirerende personeelsleden
Bij het begin van dit schooljaar maakte het team bekend dat inspirerende leraren tijdens de schooltijd bepalend zijn voor het geluk op latere leeftijd. Mensen die in hun jeugd geïnspireerd werden door leraren hebben volgens de professor 68 procent meer kans om vandaag gelukkig te zijn. Ongeveer 43 procent van de Belgen gaf in het onderzoek aan dat leraren hen tijdens hun jeugd geïnspireerd hebben. Niet onlogisch, want de meeste tijd van onze jeugdjaren spenderen we op school. Daarom is een gezonde schoolomgeving volgens de professor noodzakelijk om van opgroeiende kinderen gelukkige volwassenen te maken. Het resultaat is opvallend, aangezien voor veel respondenten in het onderzoek de jeugdjaren ver achter hen lagen. 

Kwaliteit
Naast inspirerende leraren en de afwezigheid van pesters is er nog een derde aspect van het onderwijs dat mensen gelukkig maakt: kennis vergaren[2].  Kinderen moeten en mogen volgens de professor kennis opdoen. Zolang de druk niet te groot wordt, kan presteren perfect samengaan met geluk. Bovendien blijken jongeren zich gelukkiger te voelen als hun prestaties groepsgerelateerd zijn. In scholen waar de nadruk ligt op samen dingen bereiken, is het geluksgevoel groter dan in scholen waar vooral aandacht is voor individuele prestaties, aldus de professor.

De invloed van leraren op hun leerlingen, studenten en cursisten is groot. Maar, zo stelt de professor, leraren verdienen begeleiding in hun opdracht als ‘geluksmakers’. En dat is waar COC ook aan wil werken. Inspirerende personeelsleden blijven alleen geïnspireerd als ze daartoe gevoed worden. Zij willen met volle goesting kwalitatief onderwijs kunnen aanbieden dat ook gericht is op kennis, en zij willen dat kunnen doen vanuit collectief vormend onderwijs.

Daarom vraagt COC ook ernstig sociaal overleg op alle niveaus. Geef je ook mee een signaal op 20 maart?

Koen Van Kerkhoven

 

Luister ook hier naar het audiofragment van woensdag 27 februari waarbij Koen Van Kerkhoven toelichting geeft bij de onderwijsstaking van 20 maart 2019.

 


[1] In de wetenschappelijke literatuur over geluk wordt het concept levenstevredenheid – op een schaal van 0 tot 10 – naar voren geschoven als een robuuste en betrouwbare parameter om het geluksniveau van de mensen te beschrijven. Uitgangspunt is dat heel wat aspecten van ons leven (onze gezondheid, ons inkomen, onze relaties, onze jeugd, onze persoonlijkheid, onze omgeving …) een impact kunnen hebben op ons geluksniveau.

[2] Interview in De Zondag, 17/02/2019 
Onze website maakt gebruik van cookies.