header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt april 2019

Dit schooljaar april 2019

Bedankt aan 40.000 stakers!

Zoveel personeelsleden hebben het werk op 20 maart 2019 neergelegd. Onze eigen prognose op basis van een bevraging bij onze vakbondsafgevaardigden op de stakingsdag zelf, blijkt volledig te stroken met de realiteit. Alle sectoren deden mee, op elk onderwijsniveau. De staking was een groot succes, aangezien de actie vooral anticipeert op een mogelijk toekomstig onderwijsbeleid.
Dat 40.606 stakers volgens de overheid overeenkomen met (slechts) 21 procent van het onderwijspersoneel, nemen we er graag bij. In werkelijkheid ligt dat percentage hoger omdat de overheid bijvoorbeeld geen rekening houdt met afwezigheden wegens een verlofstelsel of ziekte.

De stijgende werkdruk die tot hoge ziektecijfers en tot een groot lerarentekort leidt, is problematisch. En er waren nog veel andere redenen waarom het werk werd neergelegd. Het onderwijsberoep moet opnieuw aantrekkelijker worden, en wel zo snel mogelijk. Laat deze staking een wake-up call zijn voor de volgende regering. Veel jonge leraren verkiezen uiteindelijk een carrière in de privésector boven het onderwijs. Deze staking van 20 maart 2019 - nu al een historische datum - is dan ook een krachtig signaal aan de toekomstige Vlaamse Regering, aan de nieuwe minister van Onderwijs en aan al wie beleidsverantwoordelijkheid draagt in het onderwijs.

Onderwijs in chaos?
Wil men chaos vermijden, dan zijn extra investeringen noodzakelijk. Concrete maatregelen rond de aantrekkelijkheid van het beroep moeten voorkomen dat het lerarentekort helemaal dramatisch wordt. De werkdruk moet in heel het onderwijs omlaag om te voorkomen dat nog meer mensen uitvallen en er moeten dringend echte eindeloopbaanmaatregelen komen. Hervormingen zoals het M-decreet moeten met meer middelen ondersteund worden. Het wordt hoog tijd dat het personeel ruimte krijgt voor zijn kerntaken. Erken de onderwijsprofessional en overbelast hem niet met zinloze administratie. Geef hem vrijheid in de didactische aanpak van zijn lessen. Erken zijn expertise. Onderwijs verdient waardering en respect.

Politieke reacties
De staking kreeg niet alleen gehoor bij de oppositiepartijen. Alle politieke partijen spraken hun steun en waardering uit voor de bezorgdheden van het Vlaams onderwijspersoneel. Ditmaal geen woord over profiterende personeelsleden die op woensdagnamiddag hun gras maaien. Die politieke reactie kan, met de verkiezingen in het vooruitzicht, strategisch geïnspireerd zijn -  200.000 kiezers die in onderwijs werken, vormen immers een belangrijke electorale groep - maar duidt wellicht ook op het besef dat de stakers gelijk hebben.

Alle partijen beloofden nog op de dag van de staking een extra inspanning voor het kleuter- en lager onderwijs. Maar we blijven op onze hoede: er was dan wel een actualiteitsdebat over de onderwijsstaking, er was het obligate rondje zwartepieten over wie het zover heeft laten komen, er was een akkoord over een parlementaire motie, maar er zijn nog altijd geen cijfers.

Kokerzicht
Het leek wel of de politici tijdens dat debat aan collectief kokerzicht leden, want niet alleen basisonderwijs kreunt. Er moet in alle sectoren bijkomend geïnvesteerd worden! Personeelsleden in héél onderwijs moeten immers steeds meer tijd investeren in verantwoording en zorg. Het aantal briefjes met speciale ‘zorgeisen’ bij bijvoorbeeld de examens neemt hand over hand toe. De druk om examenvragen niet te moeilijk te maken, ook. ‘Wie zich waagt aan een analyse van die tendens richting zorg komt in een mijnenveld aan meningen terecht,’ zo schrijft De Morgen. ‘Verschillende visies op onderwijs botsen daar met elkaar.’ Steeds nieuwe zorgtaken brengen bovendien de kerntaak van kennisoverdracht in het gedrang. Maar ook de administratieve rompslomp en de beknotting van de autonome professional in alle sectoren moeten aangepakt worden. Kwalitatief onderwijs garandeer je bijvoorbeeld het best met vereiste bekwaamheidsbewijzen: personeelsleden met de juiste vakinhoudelijke en vakdidactische kennis en expertise. Hierin dragen onderwijsverstrekkers, schoolbesturen en directies een grote verantwoordelijkheid.

COC spreekt de stem van het onderwijspersoneel
Voor COC was de staking van 20 maart nog maar een schot voor de boeg van de toekomstige Vlaamse Regering, van de nieuwe minister van Onderwijs en van alle andere beleidsverantwoordelijken in het onderwijs. Als het nieuwe regeerakkoord geen totaalplan voor het hele Vlaamse onderwijs inhoudt, zal het volgende schot geen 18 jaar op zich laten wachten. Misschien lossen we er zelfs nog één voor de verkiezingen. Res, non verba.

Koen Van Kerkhoven 
Onze website maakt gebruik van cookies.