header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt juni 2019

Dit schooljaar juni 2019

Serge Vrancken herverkozen als nationaal voorzitter COC

Op 14 juni 2019 verkoos het nationaal comité van COC een nieuw nationaal dagelijks bestuur. Serge Vrancken volgt zichzelf op als nationaal voorzitter van onze onderwijscentrale. Tijdens zijn verkiezingsspeech blikte hij terug op vier mooie jaren en toonde zich klaar voor nog eens vier jaar aan het roer van COC.

‘Ik ben Serge Vrancken en werk als leraar in WICO campus Sint-Maria in (Neerpelt) Pelt. Daar geef ik les in de studierichting Verzorging en ben ik betrokken bij de nieuwe media. Sinds 2015 ben ik deeltijds vrijgesteld van mijn onderwijstaak om mijn rol als voorzitter van COC ten volle te kunnen uitvoeren.’

‘Mijn syndicaal traject startte in 2004. Toen werd ik verkozen tot gewestelijk afgevaardigde voor mijn scholengemeenschap in het provinciaal comité Limburg. Op dat moment werd ik ook lid van de Commissie Syndicale Werking en Motivatie. In 2008 werd ik verkozen als provinciaal afgevaardigde. Het provinciaal comité koos mij toen als provinciaal ondervoorzitter. Ik zetelde in het nationaal comité, nationaal sectorcomité secundair onderwijs, Commissie Syndicale Werking en Motivatie en Kamer V. Omdat het congres in 2008 had beslist de termijn te verlengen naar zeven jaar, werd ik gedurende vijf jaar provinciaal voorzitter. Hierdoor belandde ik ook in het nationaal bestuur. Bij de laatste verkiezingen in 2015 ben ik opnieuw verkozen tot provinciaal afgevaardigde en provinciaal voorzitter, dit tot 13 juni. Toen startte mijn mandaat als nationaal voorzitter. Ondertussen zijn we op de dag van mijn herverkiezing exact vier jaar later en ben ik ontzettend dankbaar dat ik ooit de kans gekregen heb om nationaal voorzitter te mogen worden. Het is een interessante en uitdagende functie. Binnen alle besturen heb ik gedurende de afgelopen jaren goede en positieve samenwerkingen mogen ervaren. Boeiende persoonlijke contacten, gevatte opmerkingen en intense besprekingen, het hoorde er allemaal bij. En het was verrijkend. Daarom dat ik opnieuw kandideerde. Met succes! En daar ben ik uiteraard heel tevreden om.’

Digitalisering
‘Bij de vorige verkiezing zette ik erg in op digitalisering en dat blijft mijn stokpaardje. COC zette op dat moment de eerste stappen op de sociale media, namelijk Facebook en Twitter. Vandaag de dag zijn we aanwezig op de belangrijkste fora zoals Facebook, Twitter, Instagram en LinkedIn. Het is niet belangrijk om op zoveel mogelijke fora aanwezig te zijn, maar wel op die plekken te zijn waar ons doelpubliek zit. Als ons doelpubliek verhuist, dan moeten wij dat kanaal ook aanboren.’
‘Op het congres van COC in september 2018 kreeg de digitalisering ook een rol, door het digitaal stemmen. Deze interactieve methode gaan we gestaag uitrollen in diversen vormingen en vergaderingen. De eerste stappen zijn gezet op de voorbije vormingsdagen. Daar peilden we met dat systeem naar het aantal functionerings- en evaluatiegesprekken die onze vakbondsafgevaardigden al gevoerd hadden in hun onderwijscarrière. Het resultaat was verbijsterend. Maar vooral, COC is niet bij de pakken blijven zitten want het resulteerde in onze baanbrekende vacature.’

Waakzaamheid
‘De volgende vier jaren staan er ons verschillende uitdagingen te wachten. We zijn allemaal in “blijde verwachting” van een nieuwe Vlaamse en federale regering. We moeten op onze hoede zijn, het onderwijs zal in de volgende legislatuur opnieuw onder vuur genomen worden. Waakzaamheid is geboden. Maar COC is waakzaam en sterk en daar wil ik mijn steentje toe bijdragen.’
‘Tijdens ons congres in september namen we tien krachtlijnen aan die de koers van COC de volgende vijf jaar zullen bepalen. In krachtlijn 10 vraagt het congres om te onderzoeken welke aanpassingen van statuten en huishoudelijk reglement gewenst zijn om meer mensen de kans te geven een bestuursmandaat op te nemen. Ik wil dit nog breder zien. We moeten meer mensen aantrekken in het bestuur, meer jongeren aan boord krijgen, maar ook kijken of onze huidige structuur klaar is voor de toekomst. Daar wil ik mijn schouders onder zetten en werken aan democratische, dynamische en modernere structuren voor COC, de ACV-onderwijsvakbond van de toekomst!’

Serge Vrancken 
Onze website maakt gebruik van cookies.