header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt maart 2009

Dit schooljaar maart 2009

Tijdelijke aanstelling in het GO!

Tijdelijke aanstelling in het GO! 
Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook nu weer de oproep tot kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt  en de oproep tot kandidaten die een beroep willen doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in GO! gelanceerd.

Daarom nog even de afspraken en aandachtspunten op een rijtje.


Om te solliciteren voor een tijdelijke aanstelling in het GO! moet je je elektronisch kandidaat stellen bij de scholengroep(en) waar je een tijdelijke aanstelling wilt. Dit geldt voor de statutaire wervingsambten in volgende instellingen:
· scholen van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs (met inbegrip van de medisch pedagogische instituten) (BaO - BuBaO en MPI)
·  instellingen van het gewoon secundair onderwijs (met inbegrip van secundair kunstonderwijs en deeltijds beroepsonderwijs) (SO - DBSO) en buitengewoon secundair onderwijs (met inbegrip van de instituten voor buitengewoon secundair onderwijs) (BuSO en MPI)
· instellingen van het deeltijds kunstonderwijs (DKO)
· semi-internaten en opvangcentra
· autonome internaten en tehuizen
· centra voor volwassenenonderwijs (secundair volwassenenonderwijs en hoger beroepsonderwijs) (CVO en HBO)
· centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Deze oproep geldt ook voor godsdienstleerkrachten en leerkrachten niet-confessionele zedenleer, laatstejaarsstudenten , gedeeltelijk vastbenoemde personeelsleden of vastbenoemde personeelsleden die in een ander wervingsambt of andere instelling willen kandideren.

Wie zich kandidaat wil stellen voor een tijdelijke aanstelling in het schooljaar 2009-2010 kan dit elektronisch via de website van het GO! tot en met 14 juni 2009. Op www.go-jobs.be klik je op 'Elektronisch Kandideren Tijdelijken'. De website wijst je verder de weg en geeft de nodige instructies om je kandidatuur vlekkeloos te laten verlopen. Deze website gaat normaal na de paasvakantie terug voor het komende schooljaar actief van start.
Kandidaten die geen toegang hebben tot internet, kunnen terecht in de instellingen van het GO!
Let wel op: je kandidatuur is slecht geldig voor één schooljaar!
Kandidaten die vorig schooljaar een aanvraag hebben ingediend, zullen een e-mail ontvangen om hun kandidatuur te hernieuwen.
Als je vóór 16 mei geen e-mail ontvangen hebt, kan je best zélf het initiatief nemen om je kandidatuur elektronisch te vernieuwen. Ben je je paswoord vergeten? Surf dan even naar helpdesk@g-o.be.
Wil je na deze datum toch nog een kandidatuur indienen, dan zal je laattijdige (spontane) kandidatuur in de databank worden opgenomen. Op die manier kan je tijdens het schooljaar eventueel nog gecontacteerd worden voor een vacature als er geen andere kandidaten zijn die geldig gekandideerd hebben.
Daarnaast blijft het natuurlijk interessant om rechtstreeks een aanvraag te richten tot de directies van de instellingen die je voorkeur wegdragen. Dat kan door bijvoorbeeld je curriculum vitae en motivatiebrief op te sturen of een persoonlijk contact aan te vragen.

Eerste indiensttreding GO! - Tijdelijke aanstelling
Bij een eerste indiensttreding moet je ook een medisch attest voorleggen dat niet langer dan één jaar tevoren werd afgeleverd. Hieruit moet blijken dat je geen ziekten of gebreken hebt die een gevaar vormen voor de gezondheidstoestand van de leerlingen.
Daarnaast moet je ook het pedagogisch project, de gehechtheids- en de neutraliteitsverklaring van het GO! ondertekenen.
Laatstejaarsstudenten : Wie dit schooljaar zijn studies beëindigt en een diploma behaalt, kan zich kandidaat stellen voor een tijdelijke aanstelling. Doe dit op de daartoe voorziene plaats en vermeld dat je laatstejaarsstudent bent.
Hou er ook rekening mee dat je - bijkomend - tegen uiterlijk 15 oktober 2009 rechtstreeks aan de scholengroep waar je solliciteert om voor een tijdelijke aanstelling in aanmerking te komen schriftelijk laat weten dat je intussen een diploma/attest hebt gehaald. Voeg een kopie van je diploma toe.

Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD)
Kandidaten die een beroep willen doen op het recht op een TADD moeten gebruik maken van het standaardformulier (Aanvraag tot het bekomen van het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur) om hun voorrangsrecht aan te vragen bij de scholengroep waar zij het recht hebben verworven en willen laten gelden.
Door een aanvraag voor een TADD in te dienen, voldoen deze kandidaten ook aan de voorwaarde voor een (gewone) tijdelijke aanstelling. Je bent dus niet verplicht een afzonderlijke elektronische aanvraag voor een tijdelijke aanstelling in te dienen, tenzij je voor een ander ambt in aanmerking wil komen dan datgene waarvoor je TADD- gerechtigd bent of bij een andere scholengroep wil kandideren voor een tijdelijke aanstelling.

Je bent al tijdelijke van doorlopende duur
Ben je al TADD (tijdelijke van doorlopende duur) in een ambt in één van de instellingen van de scholengroep? Dan hoef je geen TADD- aanvraag meer in te dienen voor dat ambt. Maar als je je voorrangsrecht wil uitbreiden naar een ander ambt (of voor het ambt van leraar naar vakken of specialiteiten waarvoor je een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs hebt), moet je wel een TADD- aanvraag indienen. Ook wanneer je in een andere scholengroep beroep wil doen op het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, moet je een TADD-aanvraag bij die scholengroep indienen.
Voor meer uitleg of vragen kan je altijd terecht op onze provinciale secretariaten.
Katrien Cerpentier 
Onze website maakt gebruik van cookies.