header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt januari 2008

Dit schooljaar januari 2008

Syndicale verkiezingen gepensioneerden

AAN DE GEPENSIONEERDEN
AAN DE TBS 58+ers/55+ers


Beste collega,

Door de middenkatern in het vorige nummer van Brandpunt werd u ervan op de hoogte gebracht dat er in de loop van 2008 opnieuw syndicale verkiezingen plaatsvinden. U kon zich, via een invulformulier, kandidaat stellen voor een mandaat namens de groep van de gepensioneerden in het provinciaal comité van uw provincie of in het nationaal sectorcomité gepensioneerden. Nogal wat collega's zijn niet doof gebleven voor deze oproep en hebben zich als kandidaat gemeld op ons nationaal secretariaat.

De kandidatenlijst werd afgesloten op woensdag 9 januari zodat we nu kunnen beginnen aan de tweede fase van deze verkiezingen, met name de eigenlijke verkiezingen zelf.

U kon zich ook opgeven als lid van het kiescollege, nodig om effectief uw stem te kunnen uitbrengen.

HOE KAN U DEELNEMEN AAN DEZE VERKIEZINGEN?

Het kiescollege

De verkiezingen van de afgevaardigden van de gepensioneerden in het provinciaal comité en de vertegenwoordigers van de gepensioneerden in het nationaal comité vinden plaats in de loop van de maanden januari-februari 2008. Deze verkiezingen gebeuren schriftelijk. Alle gepensioneerden kunnen deelnemen aan deze verkiezingen, op voorwaarde dat zij zich opgegeven hebben als kiezer.
Dit kon door het formulier "lid kiescollege" uit het vorig nummer van Brandpunt tijdig aan het nationaal secretariaat over te maken. Nogal wat leden hebben dit ook daadwerkelijk gedaan en wij willen hen daarvoor dan ook hartelijk danken. Uit de vele reacties blijkt overduidelijk dat ook de gepensioneerde leden inspraak willen hebben in wie hun vertegenwoordigers zijn in de bestuursorganen van COC, met name het provinciaal comité en het nationaal sectorcomité.

De stemprocedure

De leden van het kiescollege krijgen een stemformulier met daarop alle namen van de kandidaten van de groep waarvoor zij kunnen stemmen.
Gepensioneerde leden die vroeger hebben gewerkt in het gesubsidieerd vrij onderwijs kunnen hun stem alleen uitbrengen op de kandidaten voor de groep V.
Gepensioneerde leden die vroeger werkten in het gemeenschapsonderwijs of in het gesubsidieerd officieel onderwijs kunnen hun stem alleen uitbrengen op respectievelijk de kandidaten voor de groep G of groep O.
Samen met de toegezonden stembrief wordt er ook een al gefrankeerde briefomslag bezorgd aan de leden van het kiescollege zodat zij geen extra kosten moet maken om hun stem uit te brengen.
Geldig stemmen doet u door het vakje achter de naam van uw kandidaat te kleuren. U mag zoveel vakjes kleuren als er mandaten in het betrokken orgaan te begeven zijn.
Op de stembrief zal nogmaals duidelijk het aantal mandaten aangegeven worden.

De uitslag van de verkiezingen zal worden gepubliceerd in Brandpunt. In dit Brandpuntnummer vindt u al de namen van de verkozenen waarvoor er geen verkiezingen moesten worden gehouden. In een volgend nummer van Brandpunt  komen dan de namen van de effectief verkozenen.

De namen van de leden die enkel hun kandidatuur stelden om deel uit te maken van de provinciale werkgroepen, zullen worden bezorgd aan de verkozenen van die provincie. Tijdens de eerste vergadering van de werkgroep zullen zij beslissen wie verder nog deel zal uitmaken van de werkgroep indien er meer kandidaten zijn dan vacante plaatsen.

  
Onze website maakt gebruik van cookies.