header

« Terug naar het overzicht van Brandpunt februari 2006

Dit schooljaar februari 2006

Jonge leraars stromen uit

Vijf jaar geleden waren er duidelijk te weinig leerkrachten. Nu zou het tekort zijn omgeslagen naar een overschot. Dat staat in het arbeidsmarktrapport 2005, opgemaakt door de VDAB en het departement Onderwijs. Uit de analyse van vraag en aanbod op de onderwijsarbeidsmarkt blijkt ook dat jonge leraars zeer snel uit het onderwijs stappen. In het secundair onderwijs houdt 36% van alle beginnende leraars het al vijf jaar na de indiensttreding voor bekeken.

Jonge leraren verlaten vaak snel het onderwijs: dat betekent een groot verlies aan potentieel. In het basisonderwijs stapt 19,5 % van de jonge leraren binnen de vijf jaar na hun indiensttre-ding uit de klas, in het secundair onderwijs is dat 36 %. Vergeleken met vorig jaar stapt ge-middeld 3 procent meer leraren uit het lager en secundair onderwijs.
Eén van de belangrijkste voorwaarden om in het onderwijs te blijven werken, is een vaste benoeming. Dat blijkt uit onderzoek. Daarnaast zorgt ook minder werkdruk ervoor dat leraren willen blijven. Om vroegtijdig opstappen te vermijden, moeten jonge, beginnende leraren begeleiding krijgen. Daarom wordt er vanaf 1 januari 2006 in het secundair onderwijs gewerkt met mentoren. In de toekomst wordt dat mentorschap uitgebreid naar alle onderwijsniveaus.
De jongste jaren schrijven steeds meer werknemers zich in voor een GPB-opleiding: ze vor-men een groot potentieel aan kandidaat-leraren. De hervorming van de lerarenopleiding die de verschillende lerarenopleidingen zo gelijkvormig mogelijk zal maken, zal de GPB-opleiding en de opleiding aan de universiteiten verzwaren. Daardoor kan het aantal inschrijvingen voor deze lerarenopleidingen verminderen.

Hoe hou je jonge mensen in het onderwijs?
Stuur ons jouw mening!

De cijfers liegen niet: 1/3 van alle beginnende leerkrachten stapt binnen de vijf jaar uit het onderwijs.
De getuigenissen van afhakers tonen aan dat die uitval allerlei oorzaken kent: lang wachten op werkzekerheid, interims in verschillende scholen, overschotjes van uren hier en daar, hoge werkdruk en administratieve planlast, moeilijke leerlingen, grote klassen, omgaan met leerstoornissen, gebrek aan collegialiteit en ondersteuning op school, financiële ontevredenheid…
COC wil graag van jullie, die nog in het onderwijs staan, weten wat jonge mensen in het onderwijs houdt of zou kunnen houden.
- Wat maakt dat sommigen doorzetten en anderen afhaken?
- Wat heeft jullie persoonlijk overtuigd om leerkracht te blijven?
- Wat kunnen overheid, koepels, directeurs, collega's enz. doen om het onderwijs aantrekkelijker te maken voor beginnende leerkrachten?

LAAT HET ONS WETEN!
en stuur een mailtje naar:
coc.brandpunt@skynet.be
 
Onze website maakt gebruik van cookies.