header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt juli 2014

Brandpunt juli 2014

In het tiende en laatste nummer van dit schooljaar staat een interview met de voorzitter van de commissie die de pedagogische begeleidingsdiensten heeft geëvalueerd, geven we meer informatie over bevallingsverlof tijdens de zomervakantie, leggen we uit wat er voor de opstellers in het deeltijds kunstonderwijs verandert en kan je meer lezen over de Vlaamse ondersteuningpremie. Veel leesplezier!

Dubbele tongen
Strijdpunt
De onderhandelingen over de vorming van een nieuwe Vlaamse Regering begonnen onmiddellijk met een flinke uitschuiver. Minister-president Peeters en minister Bourgeois ontvingen in de aanloop van hun formatiegesprekken verschillende organisaties ...
Lees het volledige artikel

Zij-instroom: ondoordacht en onverantwoord
Bij de bekendmaking van het masterplan hervorming secundair onderwijs in juni 2013 deelde de Vlaamse Regering ook mee dat nieuwe zij-instromers vanaf 1 september 2014 de werkervaring die zij in de privésector hadden opgedaan (beperkt) zouden ...
Lees het volledige artikel

Internaten
Het landschap van internaten in Vlaanderen is heel divers (zie ook Brandpunt 7). Er zijn de internaten van het gewoon onderwijs, de opvangcentra, de medisch pedagogisch instituten en semi-internaten GO!, Time-out… Personeelsleden werken daar op ...
Lees het volledige artikel

Reaffectatie en wedertewerkstelling
Bij het begin van het schooljaar worden de beschikbare ambten verdeeld over de titularissen op basis van de ambten waarvoor zij benoemd zijn en op basis van hun opdracht op 30 juni van het voorgaande schooljaar. Als er na de verplichte ...
Lees het volledige artikel

Evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten


Peiling lezen en luisteren in het basisonderwijs
Pedagogiek


Voorstellen voor een kwalitatieve lerarenopleiding


De centrifugale werking van open ruimtes
Column


Nieuw prestatiestelsel voor de opstellers
Deeltijds kunstonderwijs


Ondersteuning van personeelsleden via de Vlaamse ondersteuningspremie


Het comité krijgt meer impact op psychosociale aspecten
CPBW


Leraar in Finland, een prestigieus beroep


Brandpunt weet raad
Recht


Bevallingsverlof tijdens de zomervakantie


Verenigd voor kwaliteitsvol onderwijs
Internationaal


Brandpunt draait de klok veertig jaar terug


 
Onze website maakt gebruik van cookies.