header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt april 2015

Brandpunt april 2015

In het zevende nummer van dit schooljaar vind je een interview met secretaris-generaal Jos Van Der Hoeven over de besparingsplannen van de regeringen, lees je wat je moet doen om de vakbondspremie te ontvangen en berekenen we hoeveel langer je zal moeten werken. Veel leesplezier!

Geen politiek vluggertje
Strijdpunt
De federale regering had haar begrotingscontrole in een wip achter de rug. Deze klus was gemakkelijker dan gedacht. Ook al omdat ze de regio’s - door (of is het dankzij) de door de Vlaamse partijen zo bejubelde zesde staatshervorming - 750 ...
Lees het volledige artikel

Onrust blijft
Interview
Het is duidelijk dat de sociale onrust die is ontstaan na de totstandkoming van het federaal regeerakkoord nog niet is weggeëbd. Er is een sociaal akkoord voor de privésector, maar de ene manifestatie volgt nog altijd de andere op, soms in ...
Lees het volledige artikel

Vakbondspremie 2014
Als gesyndiceerd personeelslid in het onderwijs of in de openbare sector, heb je je aanvraagformulier voor de vakbondspremie van 2014 in de loop van de maand maart 2015 ontvangen.Als alles volgens plan verlopen is, zal je ten laatste op 31 maart ...
Lees het volledige artikel

Veel vragen op vormingsdag voor de Basiseducatie en het VOCVO
Basiseducatie
Op vrijdag 27 februari 2015 kwamen de personeelsafgevaardigden en de syndicaal afgevaardigden uit de centra voor basiseducatie weer bijeen in het COC hoofdkwartier in Brussel voor hun jaarlijkse vormingsdag. De goed gevulde agenda kondigde een ...
Lees het volledige artikel

Een nieuwe norm: de elektronische salarisbrief


Wij staken niet op 22 april


Het M-decreet


Avond- en weekendwerk in hoger onderwijs
Hoger onderwijs


Van vier opvangcentra naar acht internaten met permanente openstelling
Internaten


Brandpunt weet raad
Recht


Zet de aanpassing van het arbeidsreglement op de agenda
CPBW


Wees je bewust van je invloed
Pedagogiek


Koning, Keizer, Admiraal... Klanten allemaal
Column


Langer werken in de praktijk
Pensioenen
In het vorige nummer van Brandpunt kon je lezen dat de federale regering op 13 februari 2015 een nieuw wetsontwerp heeft goedgekeurd dat ervoor zorgt dat de diplomabonificatie stapsgewijs wordt afgeschaft.De combinatie met de pensioenmaatregelen ...
Lees het volledige artikel

 
Onze website maakt gebruik van cookies.