header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt juli 2015

Brandpunt juli 2015

In het laatste nummer van Brandpunt stellen we je voor aan ons nieuw nationaal bestuur, gaan we dieper in op de taakbelasting van leraren, werpen we een blik op de bouwstenen voor een krachtdadiger volwassenenonderwijs en kom je meer te weten over de verhoging van de pensioenleeftijd in 2017. We wensen je veel leesplezier en een prettige vakantie!

Academische lichtzinnigheid
Strijdpunt
Het voorbije werkjaar was een rot jaar. De nieuwe Vlaamse Regering confronteerde ons met bijkomende besparingen1. En de nieuwe federale regering nam pensioenmaatregelen met een verregaande impact op de onderwijspensioenen. Tegen deze achtergrond ...
Lees het volledige artikel

Taakbelasting bij leraren
Secundair onderwijs
De laatste tijd laten diverse actoren regelmatig proefballonnetjes op over de gelijkschakeling van de prestatienoemers in het (secundair) onderwijs. Is het niet Lieven Boeve (directeur-generaal van het Vlaams Secretariaat van het Katholiek ...
Lees het volledige artikel

Welke perspectieven voor het Deeltijds Kunstonderwijs?
Deeltijds kunstonderwijs
Minister Crevits schreef vorige zomer in haar beleidsnota dat ze kunst- en cultuureducatie als een essentieel onderdeel van het onderwijs ziet, van wezenlijk belang voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van iedereen. Verder wil ze de ...
Lees het volledige artikel

‘Ik wil mijn knowhow en ervaringen doorgeven’
Nieuw nationaal voorzitter COC
Op 12 juni 2015 verkoos het nationaal comité van COC een nieuw nationaal dagelijks bestuur. Na een spannende stemronde kwam Serge Vrancken als de nieuwe voorzitter van COC uit de bus. Hij stelt zich graag even voor. ‘Ik ben Serge Vrancken en ...
Lees het volledige artikel

Maak kennis met het nieuwe nationaal bestuur van COC


Kan je in de vakantie even op school komen helpen?
CPBW


Studiesucces in het eerste jaar van het hoger onderwijs in Vlaanderen


M-decreet: pré-waarborgregeling buitengewoon basisonderwijs
Buitengewoon en gewoon basisonderwijs


Bevallingsverlof tijdens de zomervakantie


Advies over bouwsten voor een slagkrachtig volwasssenenonderwijs
Volwassenenonderwijs


Digitale begeleiding van leraren?
Pedagogiek


Eindelijk gunstige vooruitzichten over uitwerking CAO III
Basiseducatie


De financiering van het hoger onderwijs: een evaluatie
Hoger onderwijs


Overwaardering als overbemesting
Column


Brandpunt weet raad
Recht


Verhoging pensioenleeftijd vanaf 2017
Pensioenen
In het nummer van Brandpunt van mei kon u lezen dat de regering had beslist om de pensioenleeftijd alweer op te trekken, maar dat er nog onderhandeld moest worden met de vakbonden.Ondertussen zijn deze onderhandelingen (of wat daarvoor moest ...
Lees het volledige artikel

 
Onze website maakt gebruik van cookies.