header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt december 2015

Brandpunt december 2015

In het vierde nummer van Brandpunt van dit schooljaar lees je onder andere het standpunt van COC over duaal leren, gaan we dieper in op de doorlichting van de leerlingenbegeleiding en werpen we een kritische blik op de beleidsnota van minister Bacquelaine. Veel leesplezier en prettige eindejaarsfeesten!

Onze wens voor 2016: doordacht (onderwijs)beleid
Strijdpunt
Een jaarwisseling nodigt uit tot terugblikken en vooruitkijken. In welke richting we ook kijken, we zien niets fraais. Vers is ons geheugen liggen de beelden uit Parijs en de daaruit voortvloeiende beslissingen van de federale regering tot ...
Lees het volledige artikel

Kerstboodschap nationaal voorzitter
Beste vrienden en vriendinnen, 2015 loopt  ten einde. Over enkele weken vieren we Kerstmis en Nieuwjaar. We wensen elkaar dan alle goeds toe. Als nationaal voorzitter van de grootste onderwijsvakbond in Vlaanderen wil ik van deze gelegenheid ...
Lees het volledige artikel

Wat je altijd al graag wou weten... maar wat nog nooit onderzocht is
Onderwijsonderzoek
Op 1 juli 2016 start een nieuw steunpunt voor Beleidsgericht Onderwijsonderzoek. Het Ministerie van Onderwijs en Vorming overlegt momenteel met verschillende stakeholders over de toekomst van het beleidsgericht onderwijsonderzoek in Vlaanderen. ...
Lees het volledige artikel

Het rapport is er... Leerlingenbegeleiding doorgelicht
CLB
Het masterplan hervorming secundair onderwijs kondigde aan dat de overheid een audit van de CLB zou laten uitvoeren. De doelstelling van deze audit is de volledige werking van de CLB qua efficiëntie en effectiviteit door te lichten. De opdracht ...
Lees het volledige artikel

Duaal leren: schoolbank op de werkplek


Een comité in elke instelling: the time is now
Sociale verkiezingen


De eindejaarstoelage in 2015


Ziekteverzuim overschrijdt voor het eerst psychologische grens van 4%


De arbeidsgeneesheer: de ongekende preventieadviseur (deel 2)
CPBW
In het vorige nummer van Brandpunt vertelden we je al over de rol van de arbeidsgeneesheer. Vandaag gaan we hier nog wat dieper op in. VertrouwenEen belangrijk gegeven in de verhouding arbeidsgeneesheer en het personeel is de ...
Lees het volledige artikel

Een nieuwe STEMpel op onderwijs


Brandpunt weet raad
Recht


Onze aandacht is een flipperbal
Column


Hoe beoordeel je kunstvakken?
Pedagogiek


Blik op beleidsnota Bacquelaine
Pensioenen
Op woensdag 25 november 2015 debatteerde de Commissie Sociale Zaken van de Federale Kamer van Volksvertegenwoordigers over de Beleidsnota van minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine, naast onze premier in Vlaanderen ongetwijfeld de bekendste ...
Lees het volledige artikel

 
Onze website maakt gebruik van cookies.