header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt mei 2016

Brandpunt mei 2016

In het achtste nummer van Brandpunt gaan we dieper in op de onbegrijpelijke en onverteerbare maatregelen die de federale en Vlaamse regering genomen hebben in onze pensioenen en de loopbaanonderbreking. Verder lees je er ook een samenvatting van vier conceptnota's (lerarenopleiding, HBO5, volwassenenonderwijs en NT2) en een interview met Carlijne Ceulemans die aangeeft waarom de vrijheid van een leraar niet vanzelfsprekend is. Veel leesplezier!

Wie gelooft die mensen nog?
Pensioenen
In de nieuwsbrief van N-VA van 15 april 2016 wordt de bewering dat de onderwijspensioenen tot 20 % kunnen dalen als de maatregelen uit de begrotingscontrole ook uitgevoerd worden, als fictie bestempeld. In het VTM-nieuws van 10 april zei Bart De ...
Lees het volledige artikel

Onbegrijpelijk en onverteerbaar
Strijdpunt
Kinderen hebben recht op goed onderwijs. Daarom hebben scholen recht op goed en hoogopgeleide mensen. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de federale regering nog maar eens diep inhakt op de verwachtingen - nu financiële - die de personeelsleden ...
Lees het volledige artikel

Hakbijl in de loopbaanonderbreking
‘Vrije tijd wordt niet langer gesubsidieerd. Wij willen geen eindeloopbaanregelingen meer subsidiëren.’ Dat zijn de memorabele woorden van de kabinetschef van minister van Werk Muyters (N-VA). Die ongehoorde uitspraak maakt nog diepere wonden ...
Lees het volledige artikel

Wat na de schok? Niets doen is geen optie!
CPBW
Op 22 maart hebben de schokkende gebeurtenissen in Brussel bij ons allemaal ons gewone denken, doen en laten ondersteboven gegooid! Maar niet alleen terroristische aanslagen zetten je werk of je leven op zijn kop. Een verbale dreiging door een ...
Lees het volledige artikel

Geen diploma meer nodig voor leraar in derde graad secundair onderwijs
Secundair onderwijs


Versterking lerarenopleiding
Conceptnota
De Vlaamse Regering stelt in haar Regeerakkoord 2014-2019: ‘De kwaliteit van ons onderwijs hangt in hoge mate af van de kwaliteit van de leraren: onderwijs gebeurt in de klas en in de school. Met dat doel voor ogen hervormen we de ...
Lees het volledige artikel

Uitbouw van het hoger beroepsonderwijs
Conceptnota
Op 25 maart 2016 keurde de Vlaamse Regering de conceptnota ‘uitbouw van het hoger beroepsonderwijs’ goed. De hoofdlijn van deze conceptnota is de uitbouw van het hoger beroepsonderwijs voor generatiestudenten, met behoud van sterke ...
Lees het volledige artikel

Naar een hervorming van het volwassenenonderwijs
Conceptnota
Volwassenenonderwijs als kansenonderwijs. Kansen op leren, integreren en kwalificeren, een leven lang. Zo ziet de Vlaamse minister van Onderwijs het volwassenenonderwijs van de toekomst. We schetsen in dit artikel de grote lijnen van deze ...
Lees het volledige artikel

Uitbouw van een slagkrachting NT2-beleid
Conceptnota
Deze nota staat een beetje apart tussen de andere conceptnota’s over het volwassenenonderwijs, de hervorming van de lerarenopleiding en de versterking van het hoger beroepsonderwijs. Ze is immers niet opgesteld door de Vlaamse minister van ...
Lees het volledige artikel

De vrijheid van de leraar is niet vanzelfsprekend


Op lijst nummer 3 gestemd?! En wat daarna!
Sociale verkiezingen


Waarborg moet banenverlies in buitengewoon onderwijs beperken
Basisonderwijs
Om de eerste schokken van het M-decreet op te vangen, loopt er dit schooljaar in het basisonderwijs de zogenoemde pre-waarborgregeling. Op 1 februari 2015 telde het buitengewoon basisonderwijs bijna 3% minder leerlingen dan tijdens het ...
Lees het volledige artikel

Ik ben niet tegen vreemdelingen, maar ...
Column


Samen leren achter de computer
Pedagogiek


Schooljaar 2016-2017 overgangsjaar voor herziening GON-ION
Buitengewoon onderwijs
Het M-decreet noopt tot een nieuw, toekomstgericht ondersteuningsmodel voor scholen gewoon onderwijs; en dit zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair onderwijs[1]. In haar beleidsbrief 2015-2016 vermeldt minister Crevits de ...
Lees het volledige artikel

Brandpunt weet raad
Recht


Vakantiegeld 2016


COC zit niet stil
Het onderwijspensioen maakt onlosmakelijk deel uit van ons loon! Wij grijpen elke gelegenheid aan om onze verontwaardiging en boosheid te tonen. Een beeldverslag.
Lees het volledige artikel

 
Onze website maakt gebruik van cookies.