header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt november 2017

Brandpunt november 2017

In het derde nummer van dit schooljaar zetten we nog eens alle voordelen van lidmaatschap bij COC op een rijtje, voor actieve én gepensioneerde collega's. We nemen onder andere de veranderingen binnen de inspectie onder de loep, werpen een blik op de werkbaarheidsmonitor en bekijken de plannen voor het DKO met een kritische COC-bril... Veel leesplezier!

Mooi menu, maar lege magen in onderwijs
Strijdpunt
Eind september stelden drie leden van de Commissie Onderwijs in het Vlaams Parlement een vraag over de werksituatie van startende leraren. De bezorgdheid leeft dus ook bij parlementairen, maar blijkbaar slaagt de Vlaamse Regering er toch niet in ...
Lees het volledige artikel

Vonken en vuur?
Welzijn op het werk
Weet je dat elektriciteit[1] de grootste oorzaak is van branden? Neem de elektriciteitsinstallatie en het gebruik ervan onder loep op volgende comitévergaderingen. Is de installatie in orde?Laagspanningsinstallaties moeten jaarlijks en ...
Lees het volledige artikel

Leraren en hun beroepstrots
Pedagogiek
Andy Hargreaves, socioloog en hoogleraar onderwijskunde aan het Boston College in Massachusetts (US) is één van de meest prominente woordvoerders in het debat over de toekomst van onderwijs. Verwijzend naar het onderzoek dat hij, samen met ...
Lees het volledige artikel

Waarom nog COC-lid blijven als je op rust bent?
Pensioenen
Rust roest, zegt het spreekwoord en dat geldt zeer zeker ook voor mensen uit het onderwijs. Duizenden COC-leden blijven niet bij de pakken zitten of op hun lauweren rusten en willen ook na hun actieve loopbaan lid blijven: uit overtuiging, uit ...
Lees het volledige artikel

COC loves onderwijs... en vooral op de dag van het onderwijs


Inspectie 2.0


Tot 200 euro pensioen per maand minder voor personeelsleden in de Basiseducatie
Basiseducatie


Dienstverplaatsingen
Ondersteuningsnetwerken


Niveaudecreet voor Deeltijds kunstonderwijs op komst
DKO


Boeiend, maar (te) vermoeiend?
Werkbaarheidsmonitor


Beroepskwalificaties en vormend onderwijs: een (on)mogelijke combinatie?


Elektronische aangifte van een sociaal risico bij deeltijdse werkloosheid


COC Recht


Tussen de twintig en de dertig op een hoopje
Column


You lose some, you win some
Pensioenen


 
Onze website maakt gebruik van cookies.