header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt januari 2018

Brandpunt januari 2018

In het eerste nummer van 2018 werpen we een kritische blik op het ziekteverzuimrapport dat weinig goed nieuws bevat voor het onderwijspersoneel, vragen we ons af wat de eindtermen nog waard zijn en staan we stil bij de HBO5-opleidingen. Veel leesplezier!

Hoe lang kunnen we nog kwaliteitsvol onderwijs garanderen?
Strijdpunt
‘Kwaliteit Vlaams onderwijs problematisch onder druk!’. Onder die titel verspreidde COC een persmededeling naar aanleiding van het rapport ziekteverzuim. Dat gaf minister van Onderwijs Hilde Crevits half januari 2018 vrij. De resultaten zijn ...
Lees het volledige artikel

Ziekteverzuim overschrijdt in 2016 psychologische grens van 5%
In 2016 steeg het gemiddeld aantal ziektedagen opnieuw met méér dan zestien procent. Personeelsleden waren gemiddeld 18,9 dagen ziek. Psychosociale aandoeningen blijven de voornaamste oorzaak. De resultaten zijn ronduit zorgwekkend en bereiken ...
Lees het volledige artikel

De toekomst van de eindtermen
Eindtermen
In het regeerakkoord 2014-2019 kondigde de Vlaamse Regering een herwerking van de eindtermen aan. Om daar concreet uitvoering aan te geven, koos minister Crevits er samen met het Vlaams Parlement voor om een breed maatschappelijk debat op te ...
Lees het volledige artikel

Personeel HBO5 en SLO van de CVO staat in de kou!
Volwassenenonderwijs
Overdracht HBO5 en SLO naar Hoger Onderwijs en Universiteiten Op vrijdag 22 december 2017 keurde de Vlaamse Regering voor de tweede keer het voorontwerp van decreet over de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de ...
Lees het volledige artikel

Doe mee aan het grote tijdsonderzoek!


Oud en nieuw in Basiseducatie: wat betekent dat statuut nu concreet?
Basiseducatie


Gevaarlijke stoffen: een kolf voor het comité!
Welzijn op het werk


Hoe nemen we onze tijd terug?


Stop het #pensioengeknoei!


HBO5, een volwaardig nieuw niveau in het hoger onderwijs
HBO5


Vlaamse vakbondspremie


Column


COC Recht


Zwakke resultaten PAV onderzocht
Pedagogiek


 
Onze website maakt gebruik van cookies.