header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt november 2018

Brandpunt november 2018

In het Brandpuntnummer van november bekijken we de resultaten van het Grote Tijdsbestedingsonderzoek. We bespreken ook het inschrijvingsrecht en de resolutie die COC indiende voor de conferentie van ETUCE. Daarnaast hebben we aandacht voor hoe je in je school of centrum een duurzaam aankoopbeleid voor kleren kan opstarten en hoe je ervoor zorgt dat de gebouwen brandveilig zijn. Veel leesplezier!

Tijdsbestedingsonderzoek wekt politieke aandacht
Strijdpunt
Op 19 september maakte minister van Onderwijs Crevits samen met de onderzoekers de resultaten bekend van het onderzoek naar de tijdsbesteding van leraren in het basis- en secundair onderwijs. Hierbij noteerden 9600 leraren een week lang hun ...
Lees het volledige artikel

Duurzaam kleding aankopen: Hoe pak ik het aan in mijn school of centrum?
In 2017 startte Wereldsolidariteit samen met onder andere ACV de Schone Kleren Campagne. Via de #cleanekleren-actie wordt aandacht gevraagd voor betere arbeidsomstandigheden voor de kledingarbeid(st)ers die onze sportkleren maken. Ze vragen aan ...
Lees het volledige artikel

Het herwinnen van dialoog, deliberatie en vergadering: Naar een ecologie van participatieve overlegpraktijken in onderwijs
Van 26 tot en met 28 november houdt ETUCE een special conference in Athene. Onder de noemer ‘De toekomst van Europa maken: De rol van onderwijsvakbonden’ zullen thema’s aan bod komen met de focus op: de toekomst van Europa en de rol die ...
Lees het volledige artikel

Is het hier brandveilig?
Welzijn op het werk
In twee artikels besteden we aandacht aan de brandveiligheid in onderwijsinstellingen. In dit artikel bekijken we de infrastructurele voorzieningen die je dagelijks of bij een rondgang kan controleren. In het volgende bespreken we de rol van het ...
Lees het volledige artikel

Het Grote Tijdsbestedingsonderzoek


Inschrijvingsrecht


Werken in het vernieuwde deeltijds kunstonderwijs
Deeltijds Kunstonderwijs


Professor Paul Kirschner: 'Geef onderwijzers een goede opleiding én ruimte om zich bij te scholen'


Nieuws voor personeelsleden uit de Centra voor Basiseducatie
Basiseducatie


Overgang HBO5 en SLO van het volwassenenonderwijs naar het hoger onderwijs
HBO5


Inschrijvingsbeleid gewikt en gewogen
Pedagogiek


Ben jij supersyndicaal gemotiveerd?
Vakbondsverkiezingen
Vakbondsafgevaardigden worden in hun school of centrum door de COC-leden verkozen. Het mandaat van de huidige vakbondsafgevaardigden eindigt op 28 februari 2019[1]. Dat betekent dat op 1 maart 2019 een nieuwe mandaatperiode van vier jaar begint, ...
Lees het volledige artikel

Ook de gepensioneerde leden van COC kiezen in 2019 hun afgevaardigden!
Vakbondsverkiezingen


Vakbondsafgevaardigden aan het woord
Vakbondsverkiezingen


COC recht


Wraak is een sterke emotie, maar loont niet
Column


COC leeft


 
Onze website maakt gebruik van cookies.