header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt februari 2006

Brandpunt February 2006
Strijdpunt
Moeilijke maanden
Moeilijke maanden De onderhandelingen voor een volgende onderwijscao zijn gestart op 30 januari. Of ze tot resul-taten zullen leiden, weten we misschien rond Pasen. In ieder geval zal de weg naar een akkoord om diverse redenen zeer moeilijk ...
Lees het volledige artikel

Jonge leraars stromen uit
Volgens arbeidsmarktrapport slingert tekort aan leraren naar overschot
Vijf jaar geleden waren er duidelijk te weinig leerkrachten. Nu zou het tekort zijn omgeslagen naar een overschot. Dat staat in het arbeidsmarktrapport 2005, opgemaakt door de VDAB en het departement Onderwijs. Uit de analyse van vraag en aanbod ...
Lees het volledige artikel

Discussienota leerzorg van minister Vandenbroucke
Eerste stap naar grondige vernieuwing?
Vanaf 1 september 2009 wil onderwijsminister Vandenbroucke een hervorming van het onderwijs voor kinderen met specifieke leer- en zorgbehoeften. Dat schrijft hij in zijn discussienota 'Leerzorg in het onderwijs. Een kader voor zorg op maat voor ...
Lees het volledige artikel

Vakbondspremies 2005: reglementering gewijzigd
De vakbondspremies voor de bij een vakbond aangesloten personeelsleden in het on-derwijs of in de openbare sector zullen voor het jaar 2005 uitgereikt worden in de loop van de maand maart 2006. Echter, in tegenstelling tot vorige jaren wordt ...
Lees het volledige artikel

COC neemt deel aan cao-onderhandelingen, maar...
Met de goedkeuring van haar nationaal comité startte COC op maandag 30 januari jl. cao-onderhandelingen met minister Frank Vandenbroucke. De verhoging van de cao-enveloppe tot 309 miljoen euro (we komen van 215) en de verzekering dat het ...
Lees het volledige artikel

Ex-leerkrachten getuigen over waarom ze uit het onderwijs stapten


Rookverbod op school


Hervorming lerarenopleiding: kwaliteit, maar tegen welke prijs?


Nieuwe regelgeving over teeltleiders


Arbeidsongevallen: aan strikte voorwaarden onderworpen


Interview
Ann Demeulemeester en Mia Douterlungne van de Vlaamse Onderwijsraad


Gevraagd voor enquête: ervaringen van leerkrachten met een functiebeperking


Hoger onderwijs
Vervolgnota financiering: tekort aan middelen blijft hèt probleem


Trefpunt
CLB-arts: "Voltijds werken zou ik niet volhouden"


Competentiemanagement in het onderwijs
Hol Redeloos Mekkeren van Modieuze Managers?


 
Onze website maakt gebruik van cookies.