header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt maart 2006

Brandpunt March 2006
Strijdpunt
Personeel slachtoffer van beleid zonder middelen
Personeel slachtoffer van beleid zonder middelen Minister Vandenbroucke is een bezige bij. Hij is ook een politieke rat en dat begint men in het onderwijsveld stilaan te beseffen. Er gaat bijna geen dag voorbij of hij komt met een of ander ...
Lees het volledige artikel

Bezinning over de taak van de leraar en de manier waarop die omschreven en geëvalueerd wordt
Multifunctioneel, omnipresent en onbegrensd flexibel?
Multifunctioneel, omnipresent en onbegrensd flexibel? "Leerkracht: iemand die (aan een school) onderwijs geeft" (Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse taal). "Teacher: one that teaches, one whose occupation is to instruct" (Encylopedia ...
Lees het volledige artikel

Onderhandelingen CAO VIII
Windstilte of stilte voor de storm?
Windstilte of stilte voor de storm? Op 30 januari jl. gingen de onderhandelingen over een achtste Vlaamse onderwijs-cao officieel van start. Sindsdien lijkt het erop alsof er niets gebeurt, maar schijn bedriegt. Op vraag van minister ...
Lees het volledige artikel

Onderhandelingen over nieuw decreet lerarenopleiding gestart
Hervormingsplannen onvoldragen en onaf
Hervormingsplannen onvoldragen en onaf Vanaf 1 september 2007 zullen er nog twee soorten lerarenopleidingen bestaan: de geïntegreerde lerarenopleiding aan een hogeschool (driejarige opleiding tot kleuterleider, onderwijzer of regent) en de ...
Lees het volledige artikel

Trefpunt: teeltleider in een tuinbouwschool
"Planten nemen geen vakantie"


Volwassenenonderwijs
Overdracht opleidingen HOSP naar hogeschool


Hoger onderwijs
Stijgende werkdruk door flexibiliseringsdecreet


Diversiteit als meerwaarde
Instroom, doorstroom en uitstroom van leraars van allochtone afkomst


Pedagogiek
Waarom is een klas moeilijk?


Internationaal
WVOP kiest voor nieuwe wegen


Onderwijs voor allen, ook in private scholen


Brandpunt Info
Perequatie: nieuw systeem op komst / Basisonderwijs: extra lestijden voor scholen in Brusselse rand / Hoger onderwijs: nieuwe r


 
Onze website maakt gebruik van cookies.