header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt februari 2005

Brandpunt February 2005
Strijdpunt
Neen tegen willekeur!
Neen tegen willekeur! Zelden gebeurde er in één maand tijd zo veel. Frank Vandenbroucke verspreidde niet alleen een conceptnota over de lerarenopleiding, maar ook zijn 180 pagina's tellende onderwijsbeleidsnota. Tijdens en na de kerstvakantie ...
Lees het volledige artikel

Beleidsnota 2004-2009 van minister Vandenbroucke
Met welke middelen en ten koste van wie of wat?
Met welke middelen en ten koste van wie of wat? Geheel conform de nieuwe politieke gewoontes stelde minister Vandenbroucke zijn beleidsnota eerst voor aan de pers en de dag nadien, 24 december, aan de Vlaamse regering. Daarna pas werd hij ...
Lees het volledige artikel

Geen sociale vrede met CAO VII
COC geeft akkoord, maar met gemengde gevoelens In het artikel 'Kwakkelende cao-onderhandelingen' in het vorige Brandpunt werden onze eisen afgewogen tegen wat op dat ogenblik voorlag. De conclusie was dat het er op dat moment allesbehalve ...
Lees het volledige artikel

Taakbelasting in de praktijk, deel 4
Directeur: "Meer manager en bureaucraat dan directeur"
"Meer manager en bureaucraat dan directeur" In de drie vorige Brandpunten zetten leraars uit drie onderwijsnetten uiteen wat voor taken (administratieve en andere) zij allemaal bovenop hun 'normale' werk moeten doen. Het werden indrukwekkende ...
Lees het volledige artikel

De vernieuwde lerarenopleiding
Is dit haalbaar en betaalbaar?


Interview met minister Vandenbroucke
"Ik ben niet doof voor uw kritiek"


CLB
"Meerwaarde NICO is minwaarde"


Pedagogiek
Homogene of heterogene klassen?


Geld en onderwijs, deel 2
Investeren in onderwijs: niks dan voordelen


Basisonderwijs
Het verloop van een GOK-doorlichting


Pensioenen
Berekening van het overlevingspensioen


Hoger onderwijs
Naar 'centres of excellence'?


 
Onze website maakt gebruik van cookies.