header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt maart 2007

Brandpunt March 2007
Strijdpunt
Een onmogelijke opdracht voor de leerkracht
Een onmogelijke opdracht voor de leerkracht Onder deze gebalde titel vatte De Standaard op 28 februari jl. de visie samen van de christelijke onderwijsvakbonden COC en COV, het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs en de koepel van de ...
Lees het volledige artikel

Ontwerp decreet volwassenenonderwijs
Personeel komt er beter uit
Decreet dan toch geen onheilstijding voor andere sectoren, al blijven er knelpunten Personeel komt er beter uit In september 2005 schreef Brandpunt nog dat het volwassenenonderwijs "bijna zeker de wegvoorbereider voor de andere sectoren" zou ...
Lees het volledige artikel

Kleuterparticipatie
Elke kleuter minstens een jaar verplicht naar school
Overheid wil kleuterparticipatie stimuleren om gelijke onderwijskansen te bevorderen Alle kleuters een jaar verplicht naar school De overheid wil de deelname van zoveel mogelijk kleuters aan het onderwijs bevorderen. Het gaat dan zowel over de ...
Lees het volledige artikel

Hoger onderwijs
Vorming voor leden en afgevaardigden over onderhandelen in HOC en DOC
Vorming voor COC-leden en -afgevaardigden over onderhandelen in HOC en DOC Je overweegt om je in de toekomst in te zetten voor de werkomstandigheden en de belangen van je collega's in de hogeschool en je wil weten hoe dat kan? Of je bent al ...
Lees het volledige artikel

Dossier Leerzorg
Minister moet conceptnota bijsturen


Interview Ad Verbrugge (Beter Onderwijs Nederland)
"Jullie, Vlamingen, hebben geluk!"


Trefpunt
Leraressen Imelda Instituut: "Niet allemaal kommer en kwel in het Brussels onderwijs"


Brandpunt Info
Ontwerp van decreet volwassenenonderwijs / Werkgroep moet problematiek rond eerste- en tweedegraadsdiploma’s kunstonderwijs opl


Internationaal
Geen beroepsscholen meer in Duitsland


Provinciaal dienstbetoon COC
Limburg


Hoger onderwijs
Wat rest er van de professionele autonomie? (2)


Hoger onderwijs
Negatieve visitatierapporten wijzen op falend beleid


CLB
Probleem rond pensioennoemer was bijna opgelost


 
Onze website maakt gebruik van cookies.