header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt mei 2007

Brandpunt May 2007
Strijdpunt
Geen nood aan politieke boodschappen
Geen nood aan politieke boodschappen Op 30 maart jl. deelde minister Frank Vandenbroucke aan de pers mee dat de Vlaamse regering na 10 jaar discussie een politiek akkoord had bereikt over wat hij noemde "de hervorming van de zorg voor leerlingen ...
Lees het volledige artikel

De rauwe realiteit van het beroepsonderwijs
Brandpunt bezocht een typische nijverheidsschool in een middelgrote stad en stelde vast dat de draagkracht van het onderwijspersoneel er ernstig onder druk staat. De leerkrachten drukten ons op het hart de naam van de school niet te vermelden. ...
Lees het volledige artikel

Rechtbank veroordeelt misbruik rond onbezoldigde uren
Personeel verdient loon naar werken!
Personeel verdient loon naar werk! Hoewel ze zeker niet allemaal over één kam kunnen geschoren worden, zijn er in het onderwijslandschap nogal wat schoolbesturen die het niet al te nauw nemen met de toepassing van de regelgeving. Zo zijn er nog ...
Lees het volledige artikel

Een nog onvoltooide symfonie
Onderhandelingen Onderwijsdecreet XVII afgesloten met akkoord van COC, behalve op enkele punten
Onderhandelingen Onderwijsdecreet XVII afgesloten met akkoord van COC, behalve op enkele punten Op 30 maart keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van Onderwijsdecreet XVII goed zoals het gewijzigd was na de onderhandelingen met de sociale ...
Lees het volledige artikel

Conceptnota Leerzorg
Vlor-advies niet volledig gevolgd


Weer geen ordentelijke start van het nieuwe school- en academiejaar?


Provinciaal dienstbetoon
West-Vlaanderen


Intersectoraal eisencahier 2007-2008


Memorandum FCSOD voor de komende verkiezingen


Trefpunt
Praktijkleraar bakkersopleiding Brugge


Hoger onderwijs
Het einde van de professionele autonomie (slot)


Instroom en slaagkansen van allochtonen in het hoger onderwijs


CLB
Overheid schreef ontwerp van profiel uit


 
Onze website maakt gebruik van cookies.