header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt juli 2007

Brandpunt July 2007
Strijdpunt
Blind vliegen is geen optie
Blind vliegen is geen optie De federale verkiezingen zijn inmiddels al een tijdje achter de rug. Yves Leterme vroeg aan de kiezers een mandaat en hij heeft dat van 800.000 onder hen gekregen. Door alvast bekend te maken dat hij als senator gaat ...
Lees het volledige artikel

Discussienota minister Vandenbroucke over nieuwe financiering leerplichtonderwijs
Naar een hervorming van het secundair?
Naar een hervorming van het secundair? Op 15 juni 2007 maakte onderwijsminister Frank Vandenbroucke zijn discussienota opopenbaar over de nieuwe financiering van het leerplichtonderwijs. Diezelfde voormid-dag gaf kabinetschef Dirk Van Damme ...
Lees het volledige artikel

Mogelijkheden tot loopbaanonderbreking uitgebreid


Ziekteverlofregeling geharmoniseerd en vereenvoudigd


Dossier Leerzorg
Onmogelijke opdracht voor het personeel
Nota brengt onvoldoende oplossingen voor de problemen De conceptnota Leerzorg  bestaat eigenlijk uit twee delen. In een eerste deel omschrijft de minister de problemen en knelpunten in het buitengewoon onderwijs. In een tweede deel stelt hij het ...
Lees het volledige artikel

Flankerend onderwijsbeleid


ACV-actie rond Schone Kleren in Peking 2008


Provinciaal dienstbetoon
Antwerpen


Rudy Maene met pensioen
"Wat ik liefst doe, is mensen helpen"


Gelijke kansen in Europese onderwijsbonden


Financiering hoger onderwijs
Onderhandelingen worden pittig


Trefpunt
Jonge vakbondsafgevaardigde Dries De Baerdemaeker


Pedagogiek
Onderzoek naar het welbevinden van jongeren


Algemeen secretaris CSC-Congo te gast bij C0C en COV


 
Onze website maakt gebruik van cookies.