header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt januari 2008

Brandpunt January 2008
Strijdpunt
Struisvogelpolitiek
Struisvogelpolitiek Op de dag dat de federale ministers van de 'interim-regering voor 93 dagen' trouw zweerden aan de grondwet en aan de wetten van het Belgische volk, keurde de Vlaamse Regering het voorontwerp van Onderwijsdecreet XVIII goed. ...
Lees het volledige artikel

Syndicale verkiezingen gepensioneerden
AAN DE GEPENSIONEERDEN AAN DE TBS 58+ers/55+ers Beste collega, Door de middenkatern in het vorige nummer van Brandpunt werd u ervan op de hoogte gebracht dat er in de loop van 2008 opnieuw syndicale verkiezingen plaatsvinden. U kon zich, via ...
Lees het volledige artikel

Sociale verkiezingen
Wat na de voorprocedure?
Wat na de voorprocedure? Op dit moment is in de betrokken instellingen van het vrij gesubsidieerd onderwijs en in de vrije CLB's de voorprocedure van de sociale verkiezingen aan de gang. Die eindigt op dag X, de dag van aanplakking. Die dag ...
Lees het volledige artikel

Hospitalisatieverzekering onderwijspersoneel
De marktbevraging komt eraan!
De marktbevraging komt eraan! Begin juni 2007 beloofde minister Vandenbroucke in het Vlaams Parlement dat hij in het schooljaar 2007-2008 een marktbevraging zou organiseren om na te gaan welke mogelijkheden er zijn om een collectieve ...
Lees het volledige artikel

Dossier agressie van leerlingen tegenover leerkrachten


Licentiaatsverhandeling over stress bij leerkrachten
Gebukt onder extra taken en planlast


Bepalingen uit voorontwerp Onderwijsdecreet XVIII


Trefpunt: leraar zevende jaar BSO
"Leerlingen hebben structuur nodig"


Hoger onderwijs
Amendementen op het financieringsdecreet


Hoger onderwijs
Studentenaantallen in hogescholen en universiteiten


Onderwijs 2006-2007 in cijfers


Berekening van het rustpensioen


Pedagogiek
Dyscalculie: worstelen met getallen


 
Onze website maakt gebruik van cookies.