header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt maart 2008

Brandpunt March 2008
Strijdpunt
Beleid op de kap van het personeel
Beleid op de kap van het personeel In de poppoll die De Standaard op 15 maart publiceerde, klom Frank Vandenbroucke van de elfde naar de vierde plaats. 37% van de 1.000 ondervraagde Nederlandstalige kiezers overweegt een stem te geven aan de ...
Lees het volledige artikel

Bedrijfsstages: duidelijkheid gewenst
Sinds 1 november 2005 loopt er een tijdelijk project waardoor het mogelijk wordt dat leraars, technisch adviseurs en technisch adviseurs-coördinator in een aantal scholen van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs kunnen worden vervangen ...
Lees het volledige artikel

Leren en Werken: voor een voltijds engagement


Sociale verkiezingen
Sluitstuk van de procedure
Sluitstuk van de procedure Het sluitstuk van de procedure  van de sociale verkiezingen in de gesubsidieerde vrije onderwijsinstellingen bestaat uiteraard uit de kiesverrichtingen en de stemming op de verkiezingsdag zelf (indien die al dient ...
Lees het volledige artikel

Hoger onderwijs
Financieringsdecreet uiteindelijk gestemd, COC blijft ontstemd
  Financieringsdecreet uiteindelijk gestemd, COC blijft ontstemd Op woensdag 5 maart jl. werd het ontwerp van decreet betreffende de financiering van de werking van de hogescholen en de universiteiten in Vlaanderen gestemd in het Vlaams ...
Lees het volledige artikel

Op bezoek bij afscheidnemende en startende vakbondsafgevaardigden
"Wapen jezelf en weet waarover je spreekt"


Chaos rond experimenten maakt evaluatie momenteel onmogelijk
Proeftuinen mogelijk verlengd


Interview met prof. Karine Verschueren
"Studiekeuzebegeleiding is vorm van emancipatie"


"Eindtermen in Wallonië te vaag en te competentiegericht"


Wereldwijde actieweek 21-27 april 2008
"Onderwijs voor iedereen' nog veraf


De toekomst van het hoger onderwijs: wie kan nog volgen?


Gepensioneerden
Bedrag begrafenisvergoeding gewijzigd


Pensioenen
Loont werken na je zestigste?


Vormingsdagen
Bouwen aan een nieuw COC


 
Onze website maakt gebruik van cookies.