header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt maart 2009

Brandpunt March 2009
Decretendiarree gestopt
Strijdpunt
6 maart 2009 was de laatste dag waarop men nog ontwerpen of voorstellen van decreet kon indienen in het Vlaams Parlement om nog kans te maken om daar gestemd te worden vooraleer dat parlement zichzelf meer dan een maand rust gunt in aanloop naar ...
Lees het volledige artikel

De schoolraad… duidelijk geen goede aprilgrap!
Nieuwe schoolraden vanaf 1 april
De schoolraad… duidelijk geen goede aprilgrap! Sinds 1 april 2005 bestaat de decretale verplichting om een schoolraad op te richten. Omdat de verschillende mandaten gelden voor een periode van 4 jaar, stopt elk mandaat van de verschillende ...
Lees het volledige artikel

CLB
Conferentie leerlingenbegeleiding en zorgbeleid COC goed geplaatst om een breed gedragen en onderbouwd standpunt te laten horen
CLB Conferentie leerlingenbegeleiding en zorgbeleid COC goed geplaatst om een breed gedragen en onderbouwd standpunt te laten horen Onder de titel "Wat verwachten leerlingen en ouders van school en CLB?" blikte Brandpunt 5 van januari 2009 al ...
Lees het volledige artikel

Tijdelijke aanstelling in het GO!
Tijdelijke aanstelling in het GO!  Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Naar jaarlijkse gewoonte wordt ook nu weer de oproep tot kandidaten voor een tijdelijke aanstelling in een statutair wervingsambt  en de oproep tot kandidaten die een beroep ...
Lees het volledige artikel

Onderwijsdecreet XIX: toch niet onbelangrijk ...
Zoals ieder onderwijsdecreet wijzigt ook dit decreet de onderwijswetgeving


En de winnaar is ...
Bekendmaking winnaar stickeractie


Spiegeltje, spiegeltje aan de wand
Zelfevaluatie in het Hoger Onderwijs en CLB


Op deze dagen heeft u recht
Regeling opname verlof wijzigt


Secundair onderwijs
In uitvoering van CAO VIII: de globale puntenenveloppe


De controle-arts komt langs
Wat u beslist moet weten ....


Ook COC voert actie


Hoger onderwijs
Sense and sensibility


Pedagogiek
Mijn twee papa's en vier opa's


Deeltijds Kunstonderwijs
Nieuwe kunstacademies: rechtspositieregeling van het personeel


Pensioenen
Studiedag pensioenen: meer dan geslaagd


Opnieuw aan de slag na arbeidsongeschiktheid


Basiseducatie
LOC's in basiseducatie


 
Onze website maakt gebruik van cookies.