header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt juli 2009

Brandpunt July 2009
Geen degelijk onderwijs zonder tevreden personeel
Strijdpunt
Het lijkt er sterk op dat de nieuwe Vlaamse Regering gevormd zal worden door CD&V, SP.A en N-VA. De naam van de nieuwe Vlaamse minister van onderwijs is nog niet bekend, maar met deze coalitie is de kans vrij groot dat dit opnieuw Frank ...
Lees het volledige artikel

Lakse houding
De laatste maanden stuurde minister Vandenbroucke tot twee maal toe de inspectie naar een school en dit naar aanleiding van berichten in de media over incidenten met leerlingen. In beide gevallen moest de inspectie nagaan of de directie en/of de ...
Lees het volledige artikel

Vormingsdag GO!
Dinsdag 19 mei was het voor veel vakbondsafgevaardigden een gezellig weerzien van de collega's. De agenda sprak ook vele nieuwe afgevaardigden aan. De zaal zat eivol voor een goedgevuld programma. Werkingsmiddelen In de voormiddag had het ...
Lees het volledige artikel

Pedagogiek
Rouw op school
Rouw op school Bijna elke school heeft er jammer genoeg wel eens mee te maken: een klasgenootje, broer of zus, een ouder of leerkracht overlijdt. De rol van de school is daarbij belangrijker dan je zou denken. Voor de kinderen en jongeren is het ...
Lees het volledige artikel

De vijf commissies binnen COC


Een kleine cao voor kleine groepen personeelsleden
Welke gevolgen heeft CAO VIII bis voor het onderwijspersoneel?


Internationale bruggen verruimen de inzichten van COC in Zaragoza
COC neemt op studiereis naar Zaragoza het beroepsgericht onderwijs onder de loep


Hoger onderwijs
Lange Wapper: de toekomst van het hoger onderwijs


Buitengewoon onderwijs
Passend onderwijs, Leerzorg in Nederland


Cumulatieregels wijzigen met ingang van 1 september 2009


Bevallingsverlof tijdens de zomervakantie


Onderwijsspiegel 2007-2008
Enkele kritische reflecties vanuit basis-, secundair en volwassenenonderwijs en DKO


In het spoor van drie nieuwe vakbondsafgevaardigden...


 
Onze website maakt gebruik van cookies.