header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt april 2010

Brandpunt April 2010
Strijdpunt
Taalproef kleuters: de politieke waanzin voorbij
Taalproef kleuters: de politieke waanzin voorbij Een jaar geleden keurde het Vlaams Parlement een decreet goed dat de toelatingsvoorwaarden voor kleuters in het lager onderwijs verstrengde. Dit decreet lokt echter meer vragen uit dan het ...
Lees het volledige artikel

Vormingsdag GO!
De diensten van het GO! Vormingsdag GO! Woensdag 24 februari 2010 was het weer zo ver. De jaarlijkse vormingsdag GO! Ook dit jaar konden we weer rekenen op de nodige belangstelling. Om de GO!-eigenheid en ook de soms erg specifieke syndicale ...
Lees het volledige artikel

CLB
Vormingsdag CLB
CLB Op naar een zelfbewuste afbakening van de opdracht! Vormingsdag CLB De vormingsdag CLB die op 4 maart 2010 plaatsvond, stond volledig in het teken van een zelfbewuste afbakening van de opdracht van de modale CLB- medewerker. Na de ...
Lees het volledige artikel

Secundair onderwijs
Vormingsdag secundair onderwijs
Secundair Onderwijs Van Vandenbroucke over Monard en de Vlor tot Smet De provinciale vormingsdagen voor vakbondsafgevaardigden SO In maart organiseerde COC vijf provinciale sectorgebonden vormingsdagen voor alle vakbondsafgevaardigden SO. 's ...
Lees het volledige artikel

Basiseducatie
Vormingsdag Basiseducatie
Basiseducatie Tweede Vormingsdag voor de Basiseducatie Op vrijdag 19 maart kwamen een twintigtal  gemotiveerde syndicaal afgevaardigden en personeelsafgevaardigden in de LOC's  van de Centra voor Basiseducatie (CBE) naar Brussel voor hun tweede ...
Lees het volledige artikel

Werkgelegenheid binnen onderwijs blijft heikel punt


Onderwijswetten moeten simpeler


Volwassenenonderwijs
Zet stappen om je rechtspositie te vrijwaren


Vakbondspremie 2009


Pedagogiek
Differentiëren kan je leren?


Trefpunt
Levenslang leren is een recht, maar geen evidentie


Hoger onderwijs
Beschouwingen over integratie


Deeltijds kunstonderwijs
Akkoorden zonder valse noten


Basiseducatie
Een eerste blik op het onderwijsstatuut


Pensioenen
Nationale pensioenconferentie: een tipje van de sluier gelicht?


Internationaal
De EU 2020-strategie


 
Onze website maakt gebruik van cookies.