header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt december 2010

Brandpunt december 2010

In het vierde nummer van Brandpunt kom je alles te weten over je eindejaarstoelage, geven we het standpunt van COC op de beginnende leraar en nemen we een kijk achter de schermen van het gecombineerd onderwijs. Veel leesplezier! 

Strijdpunt
Schaamte en respect De zaak MACtac heeft in de voorbije maand voor ophef gezorgd. Een werknemer werd op een manier gepest die niemand voor mogelijk hield en een ACV-vakbondsafgevaardigde was hierbij betrokken. Jaren later werd hij wegens ...
Lees het volledige artikel

Kerstboodschap nationaal voorzitter COC
Vertrouwen en respect Het Vlaams onderwijs heeft een hoog niveau, zo blijkt uit het vierjaarlijks, internationaal vergelijkend Pisa–onderzoek. De Vlaamse regering heeft onderwijs relatief gespaard bij haar begroting en recent is een CAO ...
Lees het volledige artikel

Provinciaal onderwijs
Het provinciaal onderwijs staat niet te koop! Op 23 juli keurde de Vlaamse regering, op voorstel van minister Bourgeois (N-VA), het ‘Groenboek Interne Staatshervorming’ goed. Het ‘Groenboek’ bevat de visie van minister Bourgeois om in de ...
Lees het volledige artikel

Pedagogiek
Gevraagd: gemotiveerde leerlingen Wie een beetje pessimistisch ingesteld is, ziet een klas al snel als een chaotische bende ongeïnteresseerde slungels, achterover hangend op hun stoel. Eigen aan de puberteit? Misschien. In elk geval is het een ...
Lees het volledige artikel

Het loopbaandebat
De beginnende leraar


Secundair onderwijs
Hervorming secundair onderwijs: wat denkt coc? (deel 2)


Recht
Het ene ontslag is het andere niet


Eindejaarstoelage 2010


Benoemingen op 1 januari 2011


Loopbaanonderbreking: aanmoediginspremie tijdig aanvragen


Hoger onderwijs
Het perfecte onevenwicht


Volwassenenonderwijs
Pleidooi voor een 'wijs beleid door overleg'


Pensioenen
Perequatie op 1 januari 2011


Trefpunt
Inventiever en intensiever onderwijs


 
Onze website maakt gebruik van cookies.