header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt juni 2005

Brandpunt June 2005
Strijdpunt
Explosief schooljaar in zicht
Explosief schooljaar in zicht! De afgelopen weken werden gekenmerkt door het gebakkelei van politici over de onverwijlde splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Dat deze splitsing belangrijk is voor de situatie van de Vlamingen ...
Lees het volledige artikel

Website www.coc.be vernieuwd!
Wellicht heeft u het al gemerkt: onze website www.coc.be is helemaal vernieuwd! Ook COC wil bijdetijds blijven, ook wij investeren (binnen onze financiële mogelijkheden) in de informatiesnelweg, en dus vonden wij het opportuun om onze website ...
Lees het volledige artikel

Conflict in de Hogeschool Mechelen
Personeel pikt afvloeiingen niet
Personeel pikt afvloeiingen niet! Drie jaar geleden liet de Hogeschool Mechelen al 12 voltijdse collega’s afvloeien. Op dat ogenblik werd de beslissing toegedekt met “Nu snijden, maar dan zitten wij voor vele jaren op koers en kunnen wij gerust ...
Lees het volledige artikel

Pedagogiek
Leerlingen van allochtone afkomst anders benaderen op school
Leerlingen van allochtone afkomst anders benaderen op school. Hoe reageer je als je bij een toezicht op de speelplaats plots omringd wordt door een groepje allochtone jongens die nauwlettend toekijken hoe je één van hen terechtwijst? Hoe geraak ...
Lees het volledige artikel

Onduidelijkheid over volgend schooljaar blijft


Hoger onderwijs
Vlaanderen Bologna-kampioen, ook in sociale onrust?


Van 50 naar 87 COC-leden in drie jaar tijd
Hoe doe je dat als vakbondsafgevaardigde?


Vacatures bij COC
Begeleiders inspraakorganen


Pedagogiek
Colloquium in Gent rond allochtone leerlingen en zorg


Voorontwerp proeftuindecreet
Invulling nog ter discussie


Trefpunt
Marjan Brems, lerares en leerlingenbegeleidster in Vilvoorde


Reaffectatie in het gemeenschapsonderwijs


Extra katern
Eisencahier gemeenschappelijk vakbondsfront voor CAO VIII


Brandpunt info
  • Tijdelijke personeelsleden: vrijstelling van stempelcontrole, uitgestelde bezoldi­ging en/of


 
Onze website maakt gebruik van cookies.