header

« Terug naar het overzicht

Brandpunt juni 2012

Brandpunt juni 2012

In het negende nummer van Brandpunt spreken we met inspecteur-generaal Lieven Viaene over Onderwijsspiegel 2012, vertellen we je alles over de nieuwe uitstapregeling en nemen we de visie van het VVKSO over de herstructurering van het secundair onderwijs onder de loep. Veel leesplezier!

Strijdpunt
Structuurhervormingen alleen volstaan niet
Op 8 mei stelde het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (het VVKSO) zijn eigen visie voor op het secundair onderwijs van de toekomst. De bekendmaking ervan bracht de geplande hervorming van het secundair onderwijs weer even ...
Lees het volledige artikel

COC en COV samen te bed
COC en COV samen te bed Op het ACV–congres van 1998 keurden COC en COV beide een krachtlijn goed die opriep tot nauwere samenwerking tussen de onderwijscentrales van het ACV die ‘na evaluatie zich verder zou ontwikkelen in de richting van één ...
Lees het volledige artikel

Onderwijsspiegel 2012
Evaluatie is cruciaal voor kwaliteit
‘We willen zeker het signaal geven dat er in de scholen heel hard en goed gewerkt wordt, maar er zijn natuurlijk ook nog enkele knelpunten.’ Wij spraken met Inspecteur-Generaal, Lieven Viaene, over Onderwijsspiegel 2012, de kwaliteit van het ...
Lees het volledige artikel

Pedagogiek
Drop-out in het hoger onderwijs
Elk jaar haakt een groot aantal studenten af in het eerste jaar hoger onderwijs. Mark Goovaerts onderzocht voor zijn masterscriptie aan de UA de risicofactoren en de motieven van drop-out. Goovaerts onderzocht 346 generatiestudenten uit de ...
Lees het volledige artikel

De nieuwe uitstapregeling


Vakantiegeld 2012


Brandpunt info
tijdelijke personeelsleden, bevallingsverlof tijdens de zomervakantie


Hoger onderwijs
Onvoltooide symphonie


Secundair onderwijs
Het VVKSO heeft de toekomst van het SO 'ingekleurd'


Recht op TADD


GO! reaffectatie?
In deze lijst vind je de COC-vertegenwoordigers in onderscheiden reaffectatiecommissies voor het schooljaar 2012-2013.
Lees het volledige artikel

Recht
Brandpunt weet raad


 
Onze website maakt gebruik van cookies.